Brouwerij de Leeuw, Valkenburg
Villa Kanjel, Maastricht

Gezocht

Ik heb een initiatief maar geen locatie, ik heb een locatie en ik zoek een initiatiefnemer 

............................................................................................

Vooraankondiging verkoop landgoed La Petite Suisse te Maastricht
Landgoed La Petite Suisse is gelegen in de kern van het Buitengoed Geul & Maas. Het complex maakte oorspronkelijk onderdeel uit van 'Regouts Lustenhof' en omvat een landhuis, koetshuis met dienstwoningen en de parkaanleg met parkvijver en bossages, waardoor de Kanjelbeek loopt. De villa met het koetshuis en waardevolle tuinaanleg worden momenteel door de gemeente Maastricht te koop aangeboden. Hierbij wordt middels een tender gezocht naar een partij voor de aankoop en duurzame herbestemming van dit zeer bijzondere complex en en daarmee weer een bijdrage kan leveren aan een beleefbaar, herkenbaar en bruisend Buitengoed. Eenieder kan zich (onder voorwaarden) kandidaat kan stellen. http://www.klement2.com/aanbod/villa-kanjel-la-petite-suisse

 

Rothemermolen zoekt ondernemers
De Rothemermolen (Meerssen) is casco gerestaureerd en het bestemmingsplan laat tal van functies toe. Voor dit monumentale complex zijn zij op zoek naar ondernemers.  Voor specifieke vragen dient u contact op te nemen met http://www.klement2.com/aanbod/de-rothemermolen

 

Hoeve Rome in Limmel zoekt nieuwe bestemming
Klik hier voor meer informatie

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep
Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken.Lees meer >>

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas
We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. Lees meer >>