Maastricht gastgemeente landelijke Boomfeestdag

Op 22 maart 2017 viert Stichting Nationale Boomfeestdag haar 60-jarig jubileum. Boomfeestdag werd 60 jaar geleden opgericht door Staatsbosbeheer. Aanleiding was een oproep van de Verenigde Naties voor een World Festival of Trees.  De oproep was bedoeld om de jeugd te betrekken bij de natuur en dus hun eigen hun toekomst.

De eerste Boomfeestdag werd in 1957 gehouden in Apeldoorn. Toen deden 1.500 kinderen mee. Precies 60 jaar later doen 100.000 kinderen mee.  Zij planten ruim 200.000 bomen en struiken in 300 gemeenten.  In totaliteit heeft de Nederlandse schooljeugd dankzij Nationale Boomfeestdag en in samenwerking met vele gemeenten zeker 11 miljoen bomen geplant. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame wereld.

Gastgemeente voor het jubileumfeest is Maastricht. Bij gelegenheid van Boomfeestdag planten enkele honderden Maastrichtse schoolkinderen  bomen  op het dak van de nieuwe A2-tunnel als onderdeel van De Groene Loper: het plan voor herinrichting van het stadsgebied boven de tunnel  vanaf het Europaplein tot aan de Meerssenerweg.  

Thema van de Boomfeestdag 2017 is Bomen Verbinden.  Het thema is bedoeld als knipoog om meer aandacht te krijgen voor de natuur in Europees verband. Dit als vervolg op de Klimaattop in Parijs afgelopen november. In Maastricht worden dan ook vertegenwoordigers van EU-lidstaten uitgenodigd om samen met kinderen bomen te planten en  daarbij aandacht te vragen voor samenwerking voor het behoud van de natuur in Europa.

Programma Maastricht 

- Van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur worden nieuwe bomen geplant in de Frankenstraat. Ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake en Boomfeestdag-voorzitter Onno Hoes steken de handen uit de mouwen.

- Vanaf 12.30 uur tot 16.00 uur kunt u de GroenMarkt  bezoeken in trefcentrum Wittevrouwenveld.  De toegang is gratis.

- Van 12.30 uur tot ongeveer 13.00 uur planten de kinderen een bomencirkel bij de tijdelijke Maartensbrug op de kop van de Frankenstraat.

Klik hier voor de flyer

Zeker 15 organisaties doen mee aan de GroenMarkt. Tot de deelnemers behoren o.a. Buitengoed Geul & Maas, CNME, IVN-district Limburg, Vogelwacht Limburg en projectorganisatie De Groene Loper. Sommige marktkraampjes zijn extra bijzonder. Bij de stand van de GreenGuard kut u bijvoorbeeld echte regenwormen in bakken bekijken en ontdekken hoe belangrijk deze beestjes zijn voor een gezonde grond waarin de bomen goed kunnen wortelen. Bij het  nieuwe bedrijf FanTAStisch zijn boodschappentassen te zien, die gemaakt zijn van verschillende soorten zakken uit de bakkerij en autogordels van de sloop. Per verkochte tas gaat een bijdrage naar de Boomfeestdag.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>