Ontwerp-bestemmingsplan ‘Landgoederenzone’

Het college van B&W van de gemeente Maastricht heeft het ontwerp van het bestemmingsplan Landgoederenzone voor een periode van zes weken (4 maart tot 15 april) ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan iedere belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad van Maastricht kenbaar maken. De ter inzage legging vindt plaats in het kader van een actualisering en modernisering van bestemmingsplannen. Mogelijk kan het voor u van belang en interessant zijn hier kennis van te nemen. Hier ziet u de officiële bekendmaking zoals die in de media is gepubliceerd.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>