Buitenplaats Vaeshartelt

Het Verhaal van …. Buitenplaats Vaeshartelt

Op 1 januari 1995 opende de stichting Buitenplaats Vaeshartelt, na een grondige restauratie en uitbreiding, de poorten voor publiek. In de afgelopen twintig jaar hebben honderdduizenden gasten en bezoekers kennis kunnen maken met de buitenplaats en de ontwikkelingen kunnen volgen.

Uitbreiding gebouwen en landgoed
Na het kasteel is ook de monumentale boerderij gerestaureerd, uitgebreid en herbestemd tot kantoor. De Ingangspartij en het Poortwachtershuis is gerestaureerd en in gebruik genomen als groepsaccommodatie.
Het landgoed is gegroeid van 7 naar 23 hectare door het aankopen van gronden die van oudsher bij het landgoed hoorden, dat ooit 118 hectare groot was. Het Engelse landschapspark en het Sterrenbos zijn in ere hersteld,  er zijn diverse bruggen en een theehuis geplaatst.

Aandacht voor de natuur
Er is een zes hectare grote Proeftuin aangelegd, met 200 hoogstamfruitbomen met oude Limburgse fruitrassen, allerlei soorten zacht- en leifruit en een moestuin. In deze tuin heeft ook het Bijenpaviljoen, dat op de Floriade in Venlo heeft gestaan, een tweede leven gekregen. Het biedt plaats aan zes bijenvolken en wordt twee zondagen per maand opengesteld voor publiek door de imkers van Imkervereniging Mergelland.

De buitenplaats wordt volledig biologisch beheerd. Er wordt naar gestreefd om kringlopen zo sluitend mogelijk te krijgen en alles wat de buitenplaats levert te gebruiken. Zo wordt alle groenafval, uit de tuin en uit de keuken, gecomposteerd en weer gebruikt als meststof, worden de groenten en het fruit in de keuken verwerkt en maakt een eigen botanist met het groen van buiten de decoraties binnen. De tuinbaas zorgt er met tientallen vrijwilligers en de natuur zelf voor dat alles groeit en bloeit.

Ook in de komende twintig jaar zal de Buitenplaats zich blijven ontwikkelen. Er liggen nog veel mooie plannen op de plank om uitgevoerd te worden.

De buitenplaats is 365 dagen per jaar publiek toegankelijk. Iedereen is welkom om van de buitenplaats te komen genieten en de toekomstige ontwikkelingen te volgen!

Zie hier de foto’s van het preuvefestival van 6 september jl op het Buitenplaats terrein 
Zie hier het filmpje over 'regout in het Buitengoed' bij de Buitenplaats

Kijk voor meer informatie op: www.vaeshartelt.nl en www.erfgoedvaeshartelt.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>