Het BGM gaat door!

Continuering / Doorstart Buitengoed

“Vanaf 2013 hebben we in het Buitengoed op allerlei terreinen aan de weg getimmerd. De bestaande afspraken tussen de 4 overheidspartners lopen in 2017 ten einde. Tijd om eens terug te kijken: hoe hebben we het de afgelopen jaren eigenlijk gedaan?

Om dit te kunnen beoordelen is ons werk en de bereikte resultaten recent geëvalueerd. De uitkomsten, in de vorm van een evaluatierapport, komen binnenkort beschikbaar. Het evaluatierapport wordt op onze website en de website van de betrokken gemeentes en provincie gepubliceerd.

De bevinding is dat het programma goed in de steigers staat en de komende jaren uitgebouwd kan worden. Tijdens de evaluatie hebben de ondernemers en landgoedeigenaren aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij het Buitengoed. Deze handschoen hebben we opgepakt. Speciaal voor dit doel organiseren we in mei 2017 een creatieve bijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor volgen op korte termijn.

Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de Stuurgroep op 1 februari jl. besloten het programma te verlengen tot 2022.

Voor de nieuwe periode 2018-2022 zullen we op basis van onze gebiedsvisie, een kort en krachtig programmaplan en projectenportfolio opstellen. De zoektocht naar nieuwe financiële middelen vormt een uitdaging op zich.

Het jaar 2017 zien we als overgangs- en kwartiermakersjaar.

We roepen u allemaal op ideeën, plannen en projecten voor de komende jaren aan te reiken, Op deze manier bouwen we samen aan het  “Buitengoed 2.0””.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>