Binnen in het Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis

Meerssens rijkdom in beeld: Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed!

Op 16 oktober jl. heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz  het Huis voor Natuur, Cultuur en Erfgoed (Erfgoedhuis) officieel geopend. Het Erfgoedhuis ligt aan de markt en vormt een onderdeel van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen (het Erfgoedhuis is te bereiken via de ingang van het KCC). 

Museum ‘Nieuwe stijl’
In het Erfgoedhuis zullen de ‘verhaallijnen’ natuur en historie met elkaar in verband worden gebracht. Niet in de vorm van  een statisch museum maar door permanent een ‘dynamische wind’ door het Huis te laten waaien door afwisselende programma’s in de vorm van expo’s en workshops aan te bieden.
Voor de toeristische bezoeker is het Huis een aangename kennismaking met de mooie, exclusieve cultuur en natuur van Meerssen en omgeving. Vanuit het Huis wordt hij/zij verleid op ontdekkingstocht te gaan naar de kernen Geulle, Bunde, Ulestraten en Rothem maar ook naar de naastliggende gemeente Valkenburg en Maastricht (link o.a. Petrus Regout, ontsluiten Via Belgica, de joodse geschiedenis). Het Huis speelt een belangrijke rol  voor de bezoeker die een diepere kennismaking met Meerssen en directe omgeving opzoekt.  Het Erfgoedhuis biedt voldoende inspiratie om Meerssen en omliggende gemeenten Valkenburg en Maastricht nader te verkennen. 

Nu in het Erfgoedhuis  te zien
-          Een overzichtstentoonstelling van de dieren in en rondom Meerssen met bijzondere dieren zoals de das, wezel,  en sperwer
-          Fototentoonstelling Verdwenen gebouwen en landschap en wat in schoonheid gebleven is, (een selectie)
-          Fototentoonstelling  Hedendaags Meerssens landschap door de ogen van fotograaf Hay Herben

Unieke vondsten  in het Erfgoedhuis
Het Erfgoedhuis herbergt een van de grootste Romeinse vondsten uit de regio: het Korinthisch kapiteel (180-220 na Chr.), gevonden in 1871 bij de Romeinse villa Herkenberg te Meerssen. Het kapitaal is in bruikleen verkregen van Centre Céramique. Op de begane grond is een gedeelte van een schedel van een grote Mosasaurus te zien, gevonden in de Curfsgroeve.

Openingstijden
Het Erfgoedhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>