Brug Itteren

Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden

In opdracht van Buitengoed Geul & Maas en Rijkswaterstaat heeft RHDHV een ‘quickscan variantenstudie (fauna-/fietsbrug) Itteren’ uitgevoerd naar de bestaande verkeersbrug bij Itteren en een nieuwe faunaverbinding over het Julianakanaal waarmee het Geuldal en de Grensmaas met elkaar verbonden worden. Dit alles in combinatie met een veilige fietsverbinding voor de bewoners van Itteren.

 De doelstelling van de variantenstudie is het verkennen van oplossingen en het benoemen van een voorkeursvariant voor een viervoudige opgave:
1. Renovatie dan wel vervanging van Brug Itteren over het Julianakanaal.
2. Veilige fietsverbinding over Julianakanaal ter hoogte van Itteren.
3. Ecoduct ten behoeve van grote grazers.
4. Ecoduct ten behoeve van het oplossen van knelpunten zoals benoemd in het MeerJarenProgrammaOntsnippering (MJPO) – benoemd als knelpunt Limburg(Li)-21.
Door dit alles met elkaar te combineren creëren we de maximale win-win situatie met de meeste 'meekoppelingen’ en bijbehorende synergie voordelen.

Begeleidingsgroep
RHDHV heeft een breed pallet aan oplossingen voor deze opgaven met een begeleidingsgroep besproken. In de begeleidingsgroep zaten deelnemers van de gemeentes Maastricht en Meerssen, Dorpsraad Itteren, IVN-Meerssen, Consortium Grensmaas, Provincie Limburg, Buitengoed Geul & Maas (BGM), Maaswerken en RWS. In de twee bijeenkomsten zijn de varianten kwalitatief beoordeeld op een aantal gezamenlijk benoemde criteria. Uit de sessies met de stakeholders is unaniem voor een voorkeursvariant gekozen. Deze voorkeursvariant kent een faunapassage van 15 meter breed gelegen bij de geulmonding. De fietsbrug komt naast de huidige brug van Itteren. Om de haalbaarheid van het project te vergroten wordt een concessie gedaan aan de locatie van de faunabrug. Er wordt een voorstel voorbereidt om deze direct ten noorden van de brug Itteren haar plaats te laten krijgen.

Besluitvorming
Gedurende deze haalbaarheidsstudie wordt op onderdelen met het Consortium Grensmaas en de Dorpsraad Itteren overlegd. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsinventarisatie wordt een definitieve keuze gemaakt voor de locatie en breedte van de faunabrug in samenhang met de te realiseren fietsbrug en de renovatie van de brug Itteren. De financiële en technische aspecten worden nu verder uitgewerkt. De uitkomsten van dit alles worden voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & Maas. Definitieve besluitvorming is voorzien eind april 2016.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>