Film Houthem

Het verhaal van Houthem

In brainstormsessies over de toekomst van Houthem - St. Gerlach hebben inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen vijf kernwaarden  van hun dorp benoemd: gastvrijheid, gemeenschap, cultuurhistorie, natuur en verbindingen. In het verlengde daarvan zijn kansen in beeld gebracht. Dit heeft inwoners geïnspireerd projecten op te starten om de kwaliteit van leven in de dorpsgemeenschap ook voor de toekomst stevig te verankeren. 

Onder andere cultuurhistorie en natuur werden als kernwaarden van Houthem - St. Gerlach benoemd. Dit is mede gebaseerd op de aanwezigheid van een groot aantal historische gebouwen (bijv. Gerlachuskerk en Château St. Gerlach) waarvan maar liefst 29 gebouwen de status rijksmonument hebben. Vaak staan ze wat verborgen in de lintbebouwing die Houthem- St. Gerlach kenmerkt. Maar ook eigentijdse gebouwen zoals de Ronald McDonald Kindervallei van de Oostenrijkse kunstenaar Hundertwasser en Casa Blanca van de Heerlense architect Peuts sieren het dorp. Naast deze cultuurhistorische elementen is Houthem - St. Gerlach en de directie omgeving gezegend met (de relicten van) mergelwinning (grotwoningen, groeven) en fraaie natuurobjecten zoals de Curfsgroeve.

 Het is dan ook niet vreemd, dat naast andere concrete projecten op dit terrein, zoals de restauratie van het stationsgebouw en de markering van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, men ook aan de slag ging om deze cultuurhistorische „parels” in hun natuurlijke omgeving (nog) beter te ontsluiten. Hierdoor kan een breder publiek van deze parels genieten en overtuigd raken dat een bezoek aan Houthem - St. Gerlach meer dan de moeite waard is.

Het resultaat is de brochure „Parels rondom Gerlachus”, een beknopte beschrijving van de mooiste bezienswaardigheden in en om Houthem - St. Gerlach en een plattegrond waarop de ligging van de parels is aangegeven. Hiermee kunnen bezoekers en bewoners naar eigen keuze een route kiezen langs een of meer van de 29 objecten. Op drie plaatsen in het dorp zijn overzichtspanelen geplaatst.

In dit filmpje nemen we u mee naar diverse parels in Houthem en omgeving.
http://www.bizznet.tv/Parels-rondom-Gerlachus.html

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>