Genhoes

Natuurmonumenten 60 jaar op Genhoes

Zondag 22 mei viert Natuurmonumenten dat ze al 60 jaar eigenaar van landgoed Genhoes in Valkenburg aan de Geul is. Dit was de eerste aankoop van Natuurmonumenten in Zuid-Limburg. De aankoop van Genhoes in 1955 geschiedde tijdens een veiling onder andere met geld uit de erfenis van P.G. van Tienhoven. Deze en andere documenten zijn bewaard gebleven in het archief van Natuurmonumenten, ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam. Op deze zondagmiddag kun je van 13.00 tot 17.00 uur een bezoek brengen aan de hoogstamboomgaard bij Kasteel Genhoes. Daar zijn de oude documenten te zien, geven boswachters informatie over het huidige beheer van Genhoes en is het goed toeven op de picknickbanken. Kom het appelsap van Natuurmonumenten proeven dat uit deze boomgaard komt. Adres: Oud-Valkenburg 19, Oud-Valkenburg. Kom te voet, fiets of met OV. Parkeren kan alleen op de parkeerplaats bij het Geulpark (betaald), van daar is het 10 minuten lopen. Voor informatie kijk op www.natuurmonumenten.nl/agenda

Met dank aan van Tienhoven
De oprichters van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse en mr. P.G. van Tienhoven reisden het land per fiets af en noteerden percelen die ze wilden aankopen. De eerste gebieden werden vooral aangekocht vanwege natuurwaarden en dan vooral vogels: zowel het Naardermeer als Texel en Griend waren echt voor de vogels bedoeld. Daarna waren vroege aankopen vaak bossen die ontgonnen dreigden te worden. En in de motivatie van deze terreinen speelde de schoonheid van het landschap zeker een rol, veel meer dan we ons nu bewust zijn, maar niet de enige doorslaggevende rol. Van Tienhoven overleed in 1953. Met een deel van zijn erfenis is de aankoop van Genhoes op de veiling in Houthem in 1955 mogelijk gemaakt. Deze aankoop paste prima bij hem, gezien zijn belangstelling voor ´Limburgse kasteeltjes´ en buitenplaatsen. Als argument voor de aankoop van het gehele landgoed, dus inclusief gebouwen en cultuurgronden, wordt ook dan al het behoud van het gehele landschap gebruikt. Dus eigenlijk hebben we het behoud van Genhoes te danken aan Van Tienhoven. Nu 60 jaar later beheert Natuurmonumenten 2600 hectare natuur en cultuurhistorie in Zuid-Limburg. Op zondagmiddag 22 mei gaan we even terug in de tijd met oude ansichtkaarten, een veilingposter en andere oude documenten. Ook is er informatie over het beheer van het huidige landgoed Genhoes en kun je een lekker biologisch glas appelsap uit eigen hoogstam boomgaard drinken.

Landschap vol ‘parels’
Genhoes heeft alle kenmerken van een typisch Zuid-Limburgs landschap, dat maakt het tot een cultuurhistorisch en recreatief zeer interessant gebied. In het dal langs de Geul zijn de in oorsprong middeleeuwse kastelen Schaloen en Genhoes de blikvangers. Het gebruik van het Geuldal werd sterk beïnvloed door deze kastelen en hun eigenaren. De wijde omgeving van de kastelen staat vol ‘typisch Zuid-Limburgse’ landschapselementen. Er zijn holle wegen, graften, kapellen, hoogstamboomgaarden, wegkruisen, knotbomen, carréhoeves, kalkovens en overblijfselen van mergelwinning. Genhoes is zowel bij de Valkenburgers als toeristen geliefd voor een korte of langere wandeling, hardlopen, flaneren langs de Geul, even neerstrijken op een bankje of op een terras, een bezoek aan de kasteeltuin Oud-Valkenburg of een klim omhoog naar de kluis. Kom ook genieten van Genhoes www.nm.nl/genhoes

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>