Hoeve Rome

Restauratie Hoeve Rome in Limmel

Restauratie Hoeve Rome in Limmel
Hoeve Rome aan de Judeaweg in Limmel is toe aan een fikse opknapbeurt. De restauratie van de hoeve is nodig om  deze toekomstbestendig te maken voor haar nieuwe functie. Hoeve Rome wordt in de loop van 2016 een toegangspoort van het Buitengoed Geul & Maas. De eerste fase van de restauratie is gestart op 14 september 2015.

Werkzaamheden
Om deze functie volwaardig te kunnen uitoefenen is het nodig om eerst de buitengevels en het dak van het gebouw te renoveren. De eerste fase van dit casco herstel omvat daar waar nodig herstel van de muren  en voegwerk, herstel en schilderen van aanwezige kozijnen, ramen en deuren  en herstellen van de daken, goten en vervangen en herstellen van aansluitingen. Al doende wordt een begin gemaakt met het noodzakelijke herstel, zonder dat de huidige gebruikers daarvan hinder ondervinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de MTB afdeling Monumentenwerk  in opdracht van de gemeente Maastricht, de eigenaar van het gebouw. MTB heeft reeds veel ervaring opgedaan in het restaureren van monumentale panden in Limburg. De Monumentenwacht Limburg ziet erop toe dat het werk goed wordt uitgevoerd. De hoeve is immers  een gemeentelijk monument.

De restauratie van Hoeve Rome is een ideale werkervaringsplek voor leerlingen van de bouwopleiding afdeling restauratie. Zij werken dan ook vol overgave mee aan deze restauratie en doen op deze manier ook weer veel werkervaring op. De eerste fase van de restauratie neemt  6 maanden in beslag en is geraamd op € 150.000. De kosten worden gedragen door de gemeente Maastricht en uit  provinciale Impulsmiddelen bestemd voor het Buitengoed Geul & Maas die o.a. een bijdrage leveren aan herbestemming van leegstaande landgoederen.

Historie
Hoeve Rome is een carré boerderij uit 1898 en was een prominent onderdeel van de toenmalige nederzetting Limmel. Het pand is al jaren een verzamelpunt voor de buurt. De Buurtraad Limmel maakte er regelmatig gebruik van. Voetbalvereniging RKVCL heeft er nu nog zijn kantine en kleedlokalen. Ook biedt de hoeve onderdak aan de kinderboerderij Limmel.

Toekomst
De hoeve is een toegangspoort voor het hele gebied van het Buitengoed Geul & Maas. Welke functies onderdak zullen vinden in de hoeve wordt momenteel onderzocht door een extern bureau. Gezocht wordt naar een exploitant of meerdere exploitanten die in ieder geval de kosten van de hoeve kunnen dragen. Ook moet het mogelijk zijn om niet-commerciële functies onder te brengen in de hoeve.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>