Zelfportret van Hans Truijen

Meerssen in de ban van Kunst en Natuur!

Dit jaar is Meerssen in de ban van Kunst en Natuur! Van 25 september t/m 11 oktober 2015 kunt u tijdens het Cultuurevenement Meerssen weer genieten van een divers programma waaronder de expositie van werken van Defesche & Truijen. 

Defesche & Truijen
‘Kleuren van het leven’  zo kan men de expositie van werken van Pieter Defesche en Hans Truijen het beste omschrijven. De expositie vindt eind september / begin oktober 2015 plaats in de Tiendschuur van Kasteel Vliek in Ulestraten. Beide kunstenaars hebben in de gemeente Meerssen gewoond (Ulestraten & Rothem). Ze gaven op hun eigen specifieke, dikwijls flamboyante manier vorm én kleur aan vele aspecten van het leven. Defesche & Truijen zou men evengoed kunnen rekenen tot de ‘Amsterdamse Limburgers’ zoals Molin, Lataster, Diederen en anderen. Ook al hebben ze hun leven grotendeels in het Limburgse doorgebracht.

Verzameld werk
Tijdens de expositie zijn werken van na 1975 te zien, in bruikleen gegeven door Museum Van Bommel van Dam Venlo, het Stedelijk Museum Roermond, Marc Truijen (zoon van Hans Truijen) en de familie Truijen, Léon Mommers en DSM.

Waar & wanneer
U kunt de expositie bezichtigen in het laatste weekend van september en de eerste twee weekenden van oktober.  Wethouder Kunst & Cultuur Maureen Gubbels opent de expositie op vrijdag 25 september 2015. Directeur Rick Vercauteren van Museum Van Bommel van Dam houdt bij deze gelegenheid een inleiding op de expositie.


Officiële opening expositie:  
vrijdag 25 september om 19.00 uur met een inleiding door Rick Vercauteren,  vervolgens opening door wethouder Maureen Gubbels

Openingstijden expositie:
26 & 27 september, 3 & 4 oktober en 10 & 11 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur. Tiendschuur Kasteel Vliek ,Ulestraten.
 

www.facebook.com/MeerssenInDeBanVan
www.meerssenindebanvan.info

 

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>