Het Buitengoed Geul & Maas stelt zich voor! Doet u mee?

In het weekend van 8 en 9 september vinden de jaarlijkse Open Monumentendagen weer plaats. Het thema van dit jaar is ‘In Europa’. Een thema dat niet toevallig is gekozen, want 2018 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot ‘Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed’. Wij zoeken nog ondernemers, bewoners of eigenaren in het Buitengoed Geul & Maas die ook mee willen doen!

Tijdens de Open Monumentendagen willen we het Buitengoed Geul & Maas graag presenteren. Voor aansluiting bij het thema ‘In erfgoed’ hoeven we niet ver te zoeken. Het ‘Verdrag van Meerssen’ dat in 870 werd getekend door de nazaten van Karel de Grote stond aan de basis van het Europa zoals we dat tegenwoordig nog steeds kennen. Het ‘Verdrag van Maastricht’ uit 1992 heeft – pakweg 1000 jaar later - een belangrijke nieuwe impuls gegeven aan de verdere toekomst van ons continent.

Ook meedoen?
Bent u ondernemer, bewoner of eigenaar in het Buitengoed Geul & Maas? En heeft u ook iets met Europa? (Vast wel!) Sluit u dan nu aan zodat we samen een mooi programma kunnen opzetten voor de Open Monumentendagen 2018.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Judith Mesterom van Villa Kruisdonk. E: j.theunissen@prm.nl  

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>