Ontmoet Anna

In Romeinweek op Villa-jacht met Ommetje Meerssen

Meerssen, in het hart van Buitengoed Geul & Maas,  kent een rijke bewoningsgeschiedenis. Dit komt door de Geul & Maas. Zij wijzen de mens al eeuwenlang de weg naar welvaart.  Bovendien ligt Meerssen aan de Via Belgica; de 400 kilometer lange Romeinse heirbaan dwars door Zuid-Limburg van de Franse zeekust naar Keulen in het Duitse Rijnland.

Ligt daarom in Meerssen de grootste Romeinse villa van Nederland? En had Karel de Grote daarom een palts in Meerssen? En verklaart dat waarom Meerssen zijn naam gaf aan een Europees verdrag, een indrukwekkende vlag heeft en  zoveel pelgrims trekt naar haar indrukwekkende Basiliek op de Markt?

Ervaar het zelf
De verklaring voor de rijkdom van een plaats ligt verborgen in het landschap. Wil jij die rijkdom leren zien door de ogen van een  Romein op villajacht?  Wandel dan eens mee met het Ommetje Meerssen en ontdek met Otto van ‘Ontmoet Anna' de rijkdom van Meerssen in het hart van Buitengoed Geul en Maas. 

Première
Op 1 mei jongstleden, tijdens de afgelopen Nationale Romeinen week, was de première. En bij terugkomst in ‘Ontmoet Anna’ konden de villajagers proeven van een plankje met Romeinse lekkernijen die Anna speciaal voor dit evenement had maakt! 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>