Buitengoed evenementen

Oproep evenementen en pop-ups

Bestaande evenementen in Buitengoed Geul & Maas slim combineren. Daar gaat het om in het voorjaar van 2016.

Is het niet mooi als tijdens de landelijke Dag van het Kasteel op 16 mei meerdere landgoederen in ons Buitengoed hun deuren openen voor publiek? Diverse pop-up initiatieven kunnen we tijdelijk in leegstaande landgoederen plaatsen. Wilt u uw landgoed, molen of ander initiatief 16 mei a.s. openen voor publiek, heeft u andere ludieke ideeën voor het oppakken van gezamenlijke evenementen of kent u pop-up activiteiten, laat het ons weten. Enkele voorbeelden van evenementen die we met elkaar kunnen verbinden zijn de dag van de streekproducten, wandelroutes, open dagen en andere (buiten)festiviteiten.

Stuur een e-mail naar Cindy Macheels, e-mail cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl Wij nemen dan met u of de desbetreffende persoon/instantie contact op. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>