Kasteelhoeve Broers
De heren Eurlings en Oostwegel

Het verhaal van… Burgemeester Quicx

 

Op vrijdag 10 februari heeft ‘Burgemeester Quicx, Coffee & More’ zijn deuren geopend: het nieuw koffie- en lunchconcept in de kasteelhoeve naast de entree van Château St. Gerlach. De kasteelhoeve was ooit de woning van de burgemeester van Houthem (1820-1856). Vandaag de dag is de huiskamer van Burgemeester Quicx een gezellige ontmoetingsplek voor omwonenden, hotelgasten, wandelaars en fietsers.  Bij gelegenheid van de opening dronken Camille Oostwegel sr - die verantwoordelijk is voor de restauratie- en drs Martin Eurlings - tot voor kort burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul - samen een kopje koffie. Hiermee kan weer een nieuwe component aan het toch al imposante complex van Chateau St. Gerlach worden toegevoegd en bevestigt daarmee haar beeldbepalende positie als een van de iconen van het Buitengoed.

Verbindingsas Buitengoed Geul & Maas
Met de komst van deze kasteelhoeve wordt een nieuwe parel toegevoegd aan het kralensnoer van de verbindings-as. Begin februari werd ter hoogte van de gerestaureerde kasteelhoeve tevens een start gemaakt met de reconstructie en herprofilering van de Provinciale weg. Hiermee wordt gewerkt aan de allereerste schakel van de verbindingsas van Buitengoed Geul & Maas. Zowel ‘Burgemeester Quicx’ als de primeur van de verbindingsas vormen twee mooie nieuwe mijlpalen in het Buitengoed Geul & Maas.

De ‘huiskamer van Houthem’
In de gezellige huiskamer van burgemeester Quicx herinneren de houten spanten en de eeuwenoude mergelmuren aan de tijd dat hij burgemeester van Houthem was (1820 – 1856). Voor het Buitengoed is een van de belangrijkste elementen het kunnen beleven en genieten van memorabele plaatsen van dit bijzonder mooie gebied.

Voor meer informatie: www.burgemeesterquicx.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>