Rondleiding Chateau St. Gerlach
In de A2 tunnel
Withuishof
Rothemermolen

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op excursie in Buitengoed Geul & Maas

De jaarlijkse excursie van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters kring Zuid stond dit jaar in het teken van Landgoederen en herbestemming. Waar kan je beter naar toe gaan dan naar het Buitengoed Geul & Maas? 

De rentmeesters kwamen op 2 september samen in Château St. Gerlach, waar zij welkom werden geheten door de eigenaar Camille Oostwegel. Hij nam de rentmeesters letterlijk mee over het landgoed en vertelde hen het verhaal van Château St. Gerlach. 

Gedeputeerde Patrick van den Broeck vertelde de rentmeesters over het provinciale beleid ten aanzien van landgoederen, herbestemming en het plattelandsbeleids in het algemeen.  De gedeputeerde vroeg zich tijdens zijn inleiding af wat de Provincie en de rentmeesters voor elkaar kunnen betekenen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. “Rentmeesters laat u horen.” De NVR ziet dit als een op het lijf geschreven uitdaging en zal dan ook graag gehoor geven aan de oproep om zich als rentmeesters te laten horen en dit te communiceren met de gedeputeerde.

 Daarna hebben de rentmeesters uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zich per bus dwars door het buitengoed verplaatst. Allereerst langs Hoeve Broers via de Geulhemermolen richting de Rothemermolen om vervolgens langs het landgoed Kruisdonk, Mariënwaard en Villa Kanjel naar het A2 project te gaan.

De rentmeesters kregen een kijkje achter de schermen van het A2 project en mochten per bus door de onderste tunnelbuis. Onder begeleiding van een gids van Avenue werden de rentmeesters meegenomen door het grootse project. Bij Hoeve Withuishof kregen de rentmeesters een presentatie over de herbestemming en ‘de transitie van Hof naar Landgoed’.

 Vanuit Hoeve Withuishof werd koers gezet richting de Gulpener Bierbrouwerij. Daar stond een ongefilterde Weitzen voor de rentmeesters klaar en vertelde André Koppen het verhaal van de Vrije Brouwer: bier maken, MVO, teelt van gerst en hop in coöperatieverband. Afsluitend werd er genoten van de combinatie van bier, frites en zoerfleisch.

 Mooi samengevat in één zin door een van de rentmeesters: “Tijdens dagen als deze besef je als rentmeester hoe mooi je werkveld is en welke kansen Limburg te bieden heeft!”

Klik hier voor foto’s van de bustour

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>