Fietsroutenetwerk station Noord
Bebording fietsroutenetwerk

Fietsroutenetwerk Beukenlaan

Bij de Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV) in 2008 werd door de toenmalige bestuurders van de gemeenten Valkenburg, Meerssen en Maastricht en de provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te ontwerpen door het Beneden Geuldal. Aan dit ontwerp is een aantal jaren gewerkt in overleg met natuurbeherende instanties (Limburgs Landschap en natuurmonumenten) en de bewoners/eigenaren van de gronden.

Eerste en tweede fase
Het ontwerp is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase, het Geuseltpark, is volledig klaar. De volgende fase is de route tussen Schin op Geul en de A2. Van deze fase is het overgrote deel gereed. Er dient alleen nog een brug aangelegd te worden (tussen de verlengde Veeweg en de Graafstraat) en enkele kleine aanvullende maatregelen.

Derde fase
Van de laatste fase, die door de Beukenlaan loopt, is een definitief ontwerp gemaakt dat dit jaar nog gerealiseerd wordt. Deze padenstructuur komt ten westen van de A2 en ten oosten van het Julianakanaal. Een onderdeel van deze fase is de monumentale Beukenlaan tussen Station Noord en landgoed Vaeshartelt. De oude en monumentale beuken zijn voor het overgrote deel ziek. De wortels zijn aangetast en hierdoor zijn de bomen niet meer stabiel. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze bomen gekapt te worden. Er wordt nog gekeken of een andere oplossing mogelijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan worden de beuken gekapt. Hiervoor is een kapvergunning aangevraagd. Tegelijk wordt een nieuw pad aangelegd en nieuwe beukenbomen geplant. Het pad wordt half verhard uitgevoerd met een breedte van 3 meter. De bomen worden geplant zoals dit ook gebeurd is bij Station Noord. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>