Routenetwerk
Routenetwerk

Routenetwerk binnen Buitengoed Geul en Maas

Het Routenetwerk heeft als doel  het versterken van het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. Nog niet alles is met elkaar verbonden en deze ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van
€ 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor
€ 2 miljoen en de Provincie eveneens voor 
€ 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend. 
 
Wat is er gerealiseerd?
In 2013 is het eerste deel van fase 1, de aanleg van de wandel- en fietspaden in het Geusseltpark,  al uitgevoerd. De oplevering van het zwembad en het United World College Maastricht maakten dit noodzakelijk. In mei 2014 is gestart met de uitvoering van de overige tracés in fase 1 en dit werk is nagenoeg geheel afgerond. 
 
Wat gaan we doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden begin 2015 heringericht en er moeten nog twee bruggen worden geplaatst. De aanbesteding van de bruggen zal begin 2015 plaatsvinden. Voor fase 2 is gestart met het opwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Het streven is om  de werkzaamheden in 2015 aan te besteden en in uitvoering te brengen.
 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>