Verwijzing Routenetwerk
Deel Routenetwerk

Routenetwerk in ontwikkeling

Het Routenetwerk in het Buitengoed Geul & Maas versterkt het toeristisch-recreatief product van Zuid Limburg door de aanleg en opwaardering van fiets- en wandelpaden. De aanleg van het netwerk is in volle gang. Nog niet alle paden zijn met elkaar verbonden en de ontbrekende schakels worden nu aangelegd. Belangrijk in dit verband is ook de zogenaamde Groene Loper uit het gelijknamig plan voor de A2, dat in het Geusseltpark naadloos aansluit op het Routenetwerk.

Het project wordt in twee fases uitgevoerd. Fase 1 betreft het deel oostelijk van de A2 tot aan Schin op Geul; fase 2 heeft betrekking op het gedeelte westelijk van de A2 tot aan het Julianakanaal. De investering van € 4,85 miljoen wordt gedekt door de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg a/d Geul voor € 2 miljoen en de Provincie eveneens voor € 2 miljoen. Voor het restant ad € 0,85 miljoen is een Europese POP-subsidie verleend.

Wat is er gerealiseerd?
In 2015 is vertraging ontstaan in de uitvoering van fase 1. De aanleg van een aantal bruggetjes vergt intensief overleg met de betrokken partners. De ontwerpen zijn nu klaar, en met de partners wordt gesproken over de precieze uitvoering. De verwachting is dat eind 2015 een besluit wordt genomen, zodat begin 2016 de laatste details kunnen worden afgerond. Het ontwerp van fase 2, dit is het deel ten westen van de A2 is bijna gereed. De verwachting is dat dit plan eind 2015 aanbesteed kan worden. De uitvoering is gepland in de loop van 2016.

Wat moeten we nog doen?
De kruispunten Veeweg-Gerendal en Burg. Henssingel (bij Rabobank) worden eind 2015/begin 2016  opnieuw ingericht. Twee bruggen worden begin 2016 geplaatst.

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>