De schaapjes bij de drie poorten
De schaapjes bij de drie poorten

Schapen helpen Buitengoed aan biodiversiteit

In het najaar van 2016 is op initiatief van natuurbeheerorganisatie Sjoen Graas op de boomweide van De Drie Poorten een schaapskudde neergestreken. De schapen hebben het gebied inmiddels alweer verlaten, maar door de begrazing is een dichte, gezonde grasmat ontstaan. Doordat de schapen via hun vacht zaadjes uit andere begrazingsgebieden hebben meegebracht, is in de Drie Poorten  meer biodiversiteit en variatie ontstaan. De volgende grazers die het gebied in 2017 bezoeken, is een kudde Lakenvelder koeien, een runderras dat herkenbaar is aan de witte band.

De pilot stadslandbouw De Drie Poorten is in maart 2015 van start gegaan in het gebied tussen Buitenplaats Vaeshartelt en Landgoed Kruisdonk. De pilot is in juli 2014 door de gemeente  uitgeschreven als prijsvraag  in de vorm van een open oproep. Uit de inzendingen is het samenwerkingsproject De Drie Poorten van ondernemers Stefan Muijtjens en Mark Daemen door de onafhankelijke commissie beoordeeld als best passende initiatief. Voor uitvoering van het plan hebben de initiatiefnemers de gemeentegronden tussen Buitenplaats Vaeshartelt en landgoed Kruisdonk gratis van de gemeente in bruikleen gekregen voor een periode van vijf jaar. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: landschapsbeheer, stadstuinbouw en bio-based. Doel van het plan is om de relatie tussen mens, natuur, landschap en streeklandbouw te versterken. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>