Bij Buitenplaats Vaeshartelt
aan de wandel in het BGM
In Valkenburg
Uitleg over het gebied
Schoonmaken van de brug
Bezoek aan Camping 't Geuldal

Studiereis Bosgroep Zuid Nederland naar Buitengoed Geul & Maas

In het kader van de jaarlijkse studiereis van Bosgroep Zuid Nederland werd eind april Buitengoed Geul en Maas bezocht. Bosgroep Zuid Nederland heeft in het Buitengoed Geul & Maas veel leden en er zijn diverse projecten gerealiseerd of in uitvoering. We bezochten een aantal van deze projecten.

Landgoed De Biesenberg – Ulestraten
Hier werden de afgelopen jaren landbouwgronden omgezet naar natuur. Ook werden de oude (versleten) lanen vervangen door een linde- en beukenlaan. Verder werd, samen met de eigenaar en het IVN Ulestraten, de oude cultuur-historische moestuin (De Kwallef van Vliek) in ere hersteld. Een groep van 14 vrijwilligers is wekelijks druk bezig met snoeien, zaaien, poten en onkruid wieden.

Landgoed Vliek - Ulestraten
Ook op dit landgoed werden de afgelopen jaren de landbouwgronden omgezet in nieuwe natuur. Vervolgens werd het hele park gerenoveerd en het bosgebied, De Wijngaardsberg, onderhouden.
In het opengestelde bosgebied zijn wandelpaden en houten vlonderpaden aangelegd.

Landgoed Kloosterbosch – Valkenburg a/d Geul
Met Provinciale bijdrage voor natuur en biodiversiteit is Landgoed Kloosterbosch ontwikkeld.
Voorheen was Kloosterbosch in gebruik als agrarisch gebied (kweken van blauwe bessen) en natuurlocatie. Als landgoed wordt het gebied, zo’n 24 hectare, bijna geheel ingezet voor bos- en natuurbeheer. In totaal is 13 hectare natuur gerealiseerd en werd in combinatie hiermee circa 18 hectare natuur en landschap versterkt.

Project mergelsteilwanden – Valkenburg a/d Geul
Op verschillende locaties midden in Valkenburg a/d Geul zijn de afgelopen jaren grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de mergelsteilwanden. Waar nodig werden stukken mergel die mogelijk los zouden kunnen komen, weggehaald, verankerd of gestut en zijn vangnetten gespannen. Met de uitvoering van deze werkzaamheden werden, naast verbetering van de veiligheid, de mergelsteilwanden weer beleefbaar gemaakt. Ondanks de bescheiden omvang van het gebied en de ligging nabij het centrum van Valkenburg vormen de mergelsteilwanden het potentiële leefgebied van diverse bijzondere dier- en plantensoorten. In het oog springende soorten zijn Vliegend hert, een insect waarvan de kaken lijken op het gewei van een hert, en Spaanse vlag, een vlindersoort.

Niet alleen vanuit de beleefbaarheid en de ecologische potenties vormen de mergelsteilwanden een uniek stukje Nederland. De Dwingel is in het verleden aangelegd als verdedigingswerk voor Kasteel Valkenburg en heeft daarmee een hoge archeologische waarde. In de wanden rondom de Dwingel zijn in het verleden op diverse plaatsen zogenaamde mineergangen gevonden. Dit zijn gangenstelsels die eeuwen geleden door de Luikenaren in de mergel uitgegraven werden om de vesting in te nemen. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van dit project werd daarom zorgvuldig omgesprongen met archeologische aspecten.

Mergelbouwbedrijf Kleijnen, uitvoerder van de werkzaamheden aan de mergelsteilwanden, verzorgde voor ons een rondleiding in de mergelgroeve (grotten in Sibbe) en gaf in het mergelbouwbedrijf uitleg over de verwerking en gebruiksmogelijkheden van de mergel.

Buitenplaats Vaeshartelt – Maastricht
Uitvalsbasis voor het bezoek aan voornoemde projecten was Buitenplaats Vaeshartelt.
Bosgroep Zuid Nederland heeft op 1 januari 2018 een beheerovereenkomst (2018 tm 2027) afgesloten met Buitenplaats Vaeshartelt voor het beheer en onderhoud van de tuinen, waterpartijen, boomgaard en het bos. Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is een overeenkomst aangegaan met Stichting Boerderij Daalhoeve.

Alle projecten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Doe-dag Bosgroep Zuid Nederland
Naast het bezoeken van de verschillende projecten, werden ook de handen uit de mouwen gestoken op Buitenplaats Vaeshartelt. Zo hebben we alle aanwezige bijenhotels hersteld en opgeknapt. Ook de brug, de verbinding tussen het park en de boomgaard, werd onderhanden genomen. Deze is helemaal schoongemaakt en ontdaan van ongewenste rietbegroeiing.
Verder bestreden we de agressief woekerende Japanse duizendknoop door het uittrekken van deze planten. Tot slot hebben we de bloemperken gewied en hout gekloofd voor de open haard en het kampvuur.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>