Wethouder Vankan onthuld het bouwbord

start ‘verbindings-as’ Buitengoed Geul & Maas

Op maandag 30 januari zijn de werkzaamheden gestart voor reconstructie van de provinciale weg tussen Strabeek en Houthem. Hiermee is een begin gemaakt voor de eerste schakel van de nieuwe verbindingsas in Buitengoed Geul & Maas. Het Buitengoed is een aaneenschakeling van kastelen en landgoederen in de monumentengemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul. De reconstructie van de oude provinciale weg door Houthem is wellicht al voor de zomervakantie gereed. Tot die tijd is er een omleidingsroute voor het verkeer.  

Het creatieve brein van de verbindingsas wordt gevormd door de medewerkers van Bureau Heusschen Copier in Gulpen. Zij maakten het ontwerp voor de  nieuwe verbindingsweg, die van de achterzijde van station Maastricht tot aan Schin op Geul loopt.  

De nieuwe verbindingsas  krijgt een duidelijk herkenbaar gezicht.  Ongeacht of je in Maastricht, Meerssen of Valkenburg aan de Geul bent: straatklinkers, stoepranden, opritten, bestratingspatroon en beplantingskeuze ademen Buitengoed Geul & Maas. Het nieuwe straatprofiel zorgt bovendien voor meer verkeersveiligheid van weggebruikers en omwonenden. 

De BGM gebiedsvisie is de verbeelding van het samenwerkingsproject van de gemeente Maastricht, de gemeente Meerssen, de gemeente Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg.  De volgende ‘wervel’ die wordt opgepakt ligt in de gemeente Meerssen, ter hoogte van Rothem.

Omdat de Verbindings-as door het BGM zowel letterlijk en figuurlijk als een belangrijk verbindend  element wordt beschouwd wordt deze reconstructie financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Buitengoed en de Provincie Limburg.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>