Zitplek
Kinderen helpen in de gaard
kinderen helpen in de gaard

Belevingsboomgaard Vilt

“Vilt is weliswaar klein, maar fijn en om trots op te zijn. Niet voor niets is Vilt de afkorting van Very Important Little Town”. Nico Huntjen, 2013. 

Kernoverleg Vilt werd opgericht in 2011. In overleg met de dorpsbewoners is vervolgens een Dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld, dat in juni 2013 officieel werd gepresenteerd. In het DOP is met name gekozen voor het dichter bij het dorp brengen van de omliggende natuur. Dat gebeurt door middel van het ontwikkelen en in fasen uitvoeren van een Natuur- en Recreatieplan. Onderdeel van dit plan is de aanleg van een Belevingsboomgaard op een braakliggend terrein tussen het dorp en de door kiezelwinning ontstane Meertensgroeve (inmiddels beschermd natuurgebied).

Financiële hulp van diverse partijen
De eerste financiële injectie voor de Belevingsboomgaard was afkomstig van Wandelvereniging Vilt. Zij heeft de opbrengst van haar Bloesemlintwandeltocht voor de Belevingsboomgaard beschikbaar gesteld. Subsidies van Provincie Limburg en Gemeente Valkenburg aan de Geul deden de rest: het plan kon verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ook het Buitengoed Geul & Maas heeft een bijdrage geleverd. In een aantal bijeenkomsten van de plaatselijke Werkgroep Natuur en Milieu en Stichting IKL is na overleg met belangstellende dorpelingen gekozen voor een mix van ca. 50 hoog-, half- en laagstambomen (appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen), twee walnotenbomen en een tamme kastanjeboom. Daaronder bevindt zich een aantal rasechte Limburgse soorten zoals het Gronsvelderklumpke. Rond de nog aan te leggen vuurplaats met hardstenen zitelementen komen diverse soorten bessenstruiken. 

Aanleg belevingsboomgaard
Op zaterdag 14 maart 2015 werd - na onder meer het rooien van een wilgenbosje - officieel begonnen met de aanleg van de belevingsboomgaard. De officiële handeling bestond uit de aanplant van de eerste fruitbomen door gedeputeerde Ger Koopmans en de Valkenburgse wethouders Carlo Vankan en Remy Meijers. De overige bomen werden op 18 maart 2015 aangeplant tijdens Nationale Boomfeestdag. Dit  gebeurde op feestelijke wijze door kinderen van de basisschool in Vilt en Franciscusoord in Houthem. Zij werden geholpen door de  leden van de werkgroep en medewerkers van Stichting IKL en de gemeente Valkenburg aan de Geul.  

Kern met Pit
Als extra blijk van waardering voor de inzet voor de belevingsboomgaard werd het dorp Vilt in januari 2016 door de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij uitgeroepen tot Kern met Pit. 

Onderhoud in eigen beheer
Inmiddels hebben diverse dorpsbewoners en andere mensen die zich voor de Viltse natuur willen inzetten speciale snoei – en landschapsonderhoudcursussen gevolgd, zodat zij de belevingsboomgaard zelf kunnen onderhouden. De cursussen werden op initiatief van Kernoverleg Vilt georganiseerd door Stichting IKL. Daarnaast heeft Kernoverleg Vilt voor het onderhoud benodigde gereedschappen aangekocht. Iedereen is van harte welkom om in de belevingsboomgaard van de natuur te genieten en fruit te oogsten. Afgelopen zomer kon de eerste, nog bescheiden oogst worden geplukt. Op termijn zullen verdere activiteiten worden ontplooid, zoals sap persen, jam maken en vlaaien bakken.

Een handje hulp voor de natuur
Afgelopen najaar is aan de rand van de belevingsboomgaard (bij de Meertensgroeve) een bijenhotel geplaatst. Dit voorjaar zal samen met kinderen van basisschool Vilt een bloemenweide worden ingezaaid. Met dit alles hopen de mensen van Vilt de natuur en het bijenvolk een handje te helpen bij hun voortbestaan.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>