Weerterhof
Weerterhof

Herbestemming Weerterhof Bunde: uitvaartcentrum en crematorium

De voormalige boerenhoeve Weerterhof ligt in het buurtschap Weert in Meerssen.  De eigenaar, bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden,  willen het complex verbouwen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Hierbij willen zij de karakteristieke opzet van het rijksmonument en de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk respecteren en deze kwaliteiten inzetten bij de nieuwe functie. De aanpak van het project is een goed voorbeeld van de doorvertaling van de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Behalve de herbestemming van het monument is tevens het versterken van de ecologische verbinding langs de Geul een belangrijk onderdeel van het project. Het vormt een onderdeel van de verbinding  tussen het Geuldal en de Grensmaas.

Het nieuwe ontwerp
Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw ( ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum) door AIR Architectuur wordt de karakteristieke opzet van het monument, zowel exterieur als interieur,  zoveel als mogelijk gerespecteerd. In het landschapsplan worden zoveel mogelijk (historische) structuren intact gelaten en waar mogelijk versterkt. De oorspronkelijk indeling van de kavel  in verschillende functies en sferen (moestuin, boomgaard, lusthof rond de boerderij) wordt als leidraad gebruikt. Ook worden de vroegere assen die door het gebied lopen  versterkt. Aan de oostzijde van het complex wordt een parkeervoorziening gerealiseerd die met meidoornhagen wordt afgeschermd en die als boomgaard wordt ingeplant. Langs de Geul wordt een strook met nieuwe natuur voorzien van struweelachtige beplanting en ruige grasvlakten. Het pad dat langs het gebied loopt zal worden opgenomen in het fietsroutenetwerk dat wordt gerealiseerd in het kader van het project Buitengoed Geul & Maas.
De plannen zijn afgestemd met en goed gekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het Waterschap.

Planning
Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project voorbereid. De inspraakprocedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond.  Zodra de initiatiefnemers en de gemeente Meerssen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd en alle noodzakelijke stukken gereed zijn  zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de co√∂rdinatieregeling  waarbij het mogelijk is de procedures voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplan gelijktijdig te laten verlopen. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>