Weerterhof
Weerterhof

Herbestemming Weerterhof Bunde: uitvaartcentrum en crematorium

De voormalige boerenhoeve Weerterhof ligt in het buurtschap Weert in Meerssen.  De eigenaar, bouwbedrijf van de Ven uit Veghel en uitvaartonderneming Yarden,  willen het complex verbouwen tot kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum. Hierbij willen zij de karakteristieke opzet van het rijksmonument en de landschappelijke inrichting zoveel mogelijk respecteren en deze kwaliteiten inzetten bij de nieuwe functie. De aanpak van het project is een goed voorbeeld van de doorvertaling van de visie voor Buitengoed Geul & Maas. Behalve de herbestemming van het monument is tevens het versterken van de ecologische verbinding langs de Geul een belangrijk onderdeel van het project. Het vormt een onderdeel van de verbinding  tussen het Geuldal en de Grensmaas.

Het nieuwe ontwerp
Bij het nieuwe ontwerp van het gebouw ( ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig crematorium en uitvaartcentrum) door AIR Architectuur wordt de karakteristieke opzet van het monument, zowel exterieur als interieur,  zoveel als mogelijk gerespecteerd. In het landschapsplan worden zoveel mogelijk (historische) structuren intact gelaten en waar mogelijk versterkt. De oorspronkelijk indeling van de kavel  in verschillende functies en sferen (moestuin, boomgaard, lusthof rond de boerderij) wordt als leidraad gebruikt. Ook worden de vroegere assen die door het gebied lopen  versterkt. Aan de oostzijde van het complex wordt een parkeervoorziening gerealiseerd die met meidoornhagen wordt afgeschermd en die als boomgaard wordt ingeplant. Langs de Geul wordt een strook met nieuwe natuur voorzien van struweelachtige beplanting en ruige grasvlakten. Het pad dat langs het gebied loopt zal worden opgenomen in het fietsroutenetwerk dat wordt gerealiseerd in het kader van het project Buitengoed Geul & Maas.
De plannen zijn afgestemd met en goed gekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincie Limburg en het Waterschap.

Planning
Momenteel wordt de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project voorbereid. De inspraakprocedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan is afgerond.  Zodra de initiatiefnemers en de gemeente Meerssen de gemaakte afspraken hebben vastgelegd en alle noodzakelijke stukken gereed zijn  zal het ontwerp bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De initiatiefnemers willen gebruik maken van de coördinatieregeling  waarbij het mogelijk is de procedures voor de omgevingsvergunning en bestemmingsplan gelijktijdig te laten verlopen. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>