Withuishof

Withuishof: van hof naar landgoed

Er wordt door diverse partijen hard gewerkt om het Buitengoed Geul & Maas nieuwe impulsen te geven.

Zo werd er de afgelopen maanden gewerkt aan een strategische visie voor Withuishof. De transitie van de hof naar werklocatie is in volle gang. De visie heeft als titel gekregen Withuishof: van hof naar landgoed. 

Withuishof ligt aan de zuidoost kant van het Buitengoed en kan een mooie verbindingsfunctie krijgen naar de rest van het gebied. De initiatiefnemers Klement2 zijn met diverse partijen in gesprek waaronder de gemeente Maastricht en Stichting het Limburgs Landschap om de visie te realiseren. Dit landgoed in ontwikkeling is de bakermat van de korenwolf. Wat zou het mooi zijn als op dit nieuwe landgoed functies als werken, educatie, horeca en agrarisch bij elkaar kunnen brengen.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>