Hoofdkantoor van WRO
Water en molens
Diverse wateren in BGM

Het verhaal van waterschap Roer en Overmaas

Water, beekbodem, oevers en grondwater hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Dit noemen we het watersysteem. Zo ook in het Buitengoed Geul en Maas. De beekherstelprojecten die het waterschap uitvoert aan de Kanjel en Gelei, hebben als doel om de natuurlijke slingering (meandering) weer terug te brengen. Hierdoor komt er dynamiek in de beek en kunnen er meer planten- en diersoorten leven. Dankzij een ‘waterinlaatconstructie’ bij de Rothemermolen wordt het water verdeeld tussen Geul, Kanjel en Gelei. Zo stroomt er altijd zo’n 100 liter water per seconde naar de Kanjel. Met een zandvang wordt slib opgevangen. Door al deze maatregelen kan het water goed kan doorstromen.

Het waterschap gaat in Meerssen een aantal regenwaterbuffers aanleggen bij de Watervalderbeek. Daarmee wordt water- en modderoverlast bij hevige regenbuien voorkomen en vermindert het wegspoelen van landbouwgrond.

In het Buitengoed Geul & Maas komen een aantal watermolens voor. Door het hoogteverschil in het gebied en de snelstromende beken, kan water met een flinke kracht een molenrad laten draaien om energie op te wekken voor bijvoorbeeld het malen van graan of persen van olie. Voorbeelden zijn de Geulhemermolen en de Rothemermolen. 

Meer informatie over het waterschap(swerk) is te vinden op www.overmaas.nl, via Twitter @roerenovermaas en Facebook. 

Bekijk hier ons filmpje over Molens en Water

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed
Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.Lees meer >>

Op de fiets door het Buitengoed
Onlangs maakten de bestuurders van de samenwerkende gemeenten en de Provincie Limburg een fietstocht door Buitengoed Geul & Maas. De tocht voerde onder meer langs de Tuinen van Maastricht, Teaching Hotelschool Chateau Bethlehem, Buitenplaats Vaeshartelt, Hoeve Klinkenberg, Landgoed Vliek en Sportschool TEN: slechts enkele van vele private ondernemingen die samen invulling geven aan de bezienswaardigheden en activiteiten in Buitengoed Geul & Maas.Lees meer >>