Wij zijn Buitengoed Geul & Maas, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van….IVN

IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is een landelijke organisatie die mensen bij natuur betrekt via scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Ook in Buitengoed Geul & Maas. Door laagdrempelige en educatieve activiteiten wil IVN een groot aantal mensen kennis laten maken met de natuur en zo duurzaam handelen stimuleren. Landelijk zijn hiervoor zo’n 90 beroepskrachten en maar liefst 20.000 vrijwilligers actief. IVN Limburg ondersteunt zo’n 4000 vrijwilligers van 35 lokale afdelingen bij hun activiteiten zoals excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. IVN Limburg voert regionale en landelijke projecten uit in de provincie zoals Groene Helden, Gastheren van het Landschap en Scharrelkids. >>

 
 

Beleefweides in Buitengoed Geul & Maas

Vorig jaar heeft Buitengoed Geul & Maas een landschapsdroom ingediend bij stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL). Onze droom is het om binnen het buitengoed ‘beleefweides’ aan te leggen. Beleefweides zijn plekken waar mensen het hele jaar door terecht kunnen om er actief bezig te zijn met planten, plukken, oogsten of onderhoud plegen – of om er simpelweg te genieten van rust en natuur. IKL en Buitengoed Geul & Maas zijn samen aan de slag gegaan om deze droom waar te maken. Beleefweides zijn nu al te vinden bij de Drie Poorten in Maastricht, bij Kasteel Borgharen en in het Proosdijpark van Meerssen. Door nog meer beleefweides aan te leggen, willen wij van Buitengoed Geul & Maas een afwisselend leefgebied maken met o.a. plukweides, speelweides, voedselbossen, speelbossen, hoogstamboomgaarden, bloembollenvelden en vlindertuinen voor bewoners en bezoekers, voor jong & oud. >>

 
 

Fietsroutenetwerk Beukenlaan

Bij de Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV) in 2008 werd door de toenmalige bestuurders van de gemeenten Valkenburg, Meerssen en Maastricht en de provincie Limburg een projectgroep in het leven geroepen om een doorgaande recreatieve wandel- en fietsroute te ontwerpen door het Beneden Geuldal. >>

 
 

Brochure bebording Buitengoed Geul & Maas

Om de herkenbaarheid van (projecten in) Buitengoed Geul & Maas te vergroten, zijn diverse informatie- en verwijsborden ontwikkeld. Hierop kunnen bezoekers van het buitengoed zien wat er bijzonder is aan de locatie waar ze zich op dat moment bevinden. Daarnaast is een speciaal cadeaubord ontwikkeld. Dit geschenk voor organisaties en ondernemers is bedoeld als blijk van waardering voor hun initiatieven in Buitengoed Geul & Maas. Op het cadeaubord staat fotomateriaal van het project zelf en andere prachtige locaties in het buitengoed. >>

 
 

Oproep evenementen en pop-ups

Bestaande evenementen in Buitengoed Geul & Maas slim combineren. Daar gaat het om in het voorjaar van 2016. >>