Wij zijn Buitengoed Geul & Maas, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van…. Lutio

Lutio is een jong bedrijf gerund door Bram Brekelmans en Eveline Klarenaar-Lucassen. Zij zijn vooral veel met vernieuwende en opvallende projecten bezig, vaak tijdelijk, de zogenaamde pop-up.. >>

 
 

Terugblik: Open Monumentendag 2016

In het weekend van 10 en 11 september heeft Open Monumentendag plaatsgevonden, zo ook in het Buitengoed Geul & Maas. Diverse kastelen, buitenhuizen en andere mooie plekken waren te bezoeken. Een impressie van het gehele weekend is te zien in ons filmpje en op de foto’s. >>

 
 

Prijsuitreiking Land-Art kunstroute

Tijdens het Monumentenweekend 10 en 11 september was tevens de prijsuitreiking van de Land-Art kunstroute. Nadat alle kunstwerken vanaf de opening op 14 mei voor iedereen beleefbaar en zichtbaar zijn geweest was nu het moment gekomen om de publieksprijs toe te kennen aan het werk dat het meest tot de verbeelding heeft gesproken. >>

 
 

Ontwikkeling Landgoed Kloosterbosch

Eind 20e eeuw initieerde de provincie Limburg de experimentele en ontwikkelingsgerichte beleidsregel; ‘Rood voor groen’. Een planologisch instrument om nieuwe landgoederen inclusief bebouwing, en versterking van natuur, bos en landschap mogelijk te maken. >>

 
 

Groot badhuis ontdekt bij luxe Romeinse villa in Meerssen

Bij de Romeinse Villa aan de Onderste Herkenberg in Meerssen zijn na nieuw onderzoek sporen gevonden van een groot badgebouw. Luxe Romeinse villa's hadden wel vaker privébaden, maar alleen de grootste en belangrijkste hadden er een apart gebouw voor. Het onderzoek is gedaan met behulp van elektromagnetische metingen en grondradar. Daaruit is af te leiden dat er een badhuis stond van 26 bij 13 meter. Bij boringen zijn verder marmerresten, pleisterwerk en ronde tegels van een vloerverwarming gevonden. >>

 
 

La Grande Suisse Maastricht

Een vervallen kasteel dat wordt omgebouwd tot een modern en duurzaam crematorium. Dat is de droom van Nicole Arets van Monuta Uitvaartzorg. Gecharmeerd als ze is van het unieke karakter van de locatie en de samenhang met zijn omgeving. Samen met haar passie en zorg voor een mooie uitvaart is de ambitie geboren om La Grande Suisse om te toveren tot een uniek crematorium met uitvaartcentrum. Het wordt een bijzonder crematorium, eenmalig in zijn soort in Nederland en het eerste crematorium in Maastricht. >>

 
 

De Rothemermolen zoekt ondernemers

Nu de bestemmingplanprocedure geheel is doorlopen en het casco volledig is gerestaureerd, is dit multifunctionele monumentale complex beschikbaar voor gebruik en zijn zij op zoek naar ondernemers. >>

 
 

Even voorstellen…

Nieuw gezicht gesignaleerd binnen Buitengoed Geul & Maas. >>

 
 

Evenementenpagina Buitengoed Geul & Maas

Heeft u een activiteit, evenement of bijeenkomst in Buitengoed Geul & Maas die u via deze website en onze facebook-pagina met belangstellenden wilt delen? Stuur ons dan een mailtje? >>