Wij zijn Buitengoed Geul & Maas, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg. Samen met bewoners, gebruikers en ondernemers werken wij aan behoud, beheer en ontwikkeling van het Buitengoed. Door verbindingen te leggen tussen initiatieven, de cultuurhistorische waarden en het landschap te herstellen en zichtbaar en beleefbaar te maken, maken we van Buitengoed Geul & Maas een groene en aantrekkelijke omgeving voor bezoekers en bewoners!

In deze Nieuwsbrief geven wij u graag een update over het Buitengoed!

 
       
 

Het verhaal van... de voorzitter van de stuurgroep

Hij is belangrijk voor het Buitengoed Geul & Maas maar het Buitengoed is ook belangrijk voor hem. Voorzitter van de stuurgroep en wethouder van Meerssen Guido Houben is nog steeds vol passie als hij spreekt over het verbinden en ontsluiten van de parels in het Buitengoed. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de energie te bundelen en vast te houden die vrijkomt bij de veranderingen in het gebied. Ondernemers en overheid weten nu van elkaar dat het serieus is en maken het mogelijk om zaken te realiseren. Vanuit deze positieve flow is hij ook benieuwd naar de ‘praktijkschool’. De proeftuin waarin alle disciplines samen moeten komen. Waar we de gestelde doelen ook ruimer moeten interpreteren zonder de beperkingen over te belichten. Proberen en gewoon doen. En een mislukking is soms ook een succes: dan weet je dat iets niet werkt. Maar Guido Houben is er van overtuigd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en lef zal tonen. En dat het gaat lukken. >>

 
 

Invulling geven aan transitie Buitengoed Geul & Maas

We zitten midden in het overgangsproces van overheid naar ondernemers gestuurd Buitengoed Geul & Maas. Hoe staan we er voor? De pioniersfase hebben we inmiddels achter ons gelaten. Geëxperimenteerd en elkaar leren kennen. Dat heeft tot nieuwe inzichten geleid over hoe de organisatie van het ‘nieuwe’ Buitengoed Geul & Maas moet worden gestructureerd. Na een analyse van gesprekken met relevante stakeholders werden de eerste krijtlijnen zichtbaar. Zorgvuldig bouwen we verder aan de community vanuit de ‘harde kern’. Maar altijd in nauw contact met de overheid die de fundering heeft gelegd. We willen ook leren van al hun ervaring en houden oog voor de belangen van iedereen. Groot en klein. Iedereen die een bijdrage levert of een speciale band heeft met het gebied. Altijd met respect voor het gebied en elkaar. >>

 
 

Het ene dorp is het andere niet...

Paul Van Weersch is voorzitter van de actieve dorpsraad van Schin op Geul. Zijn betrokkenheid bij de leefbaarheid in zijn dorpskern en de inspanningen om het peil te verbeteren werkt aanstekelijk. Hij vertelt over de plannen en initiatieven in zijn gemeenschap. Over het ‘naobersjap’. Over de maatschappelijke veranderingen en uitdagingen. Hoe de instroom van nieuwe inwoners in zijn dorp de sfeer veranderen. Gepensioneerden maar ook jonge gezinnen met kinderen vinden hun weg naar Schin op Geul. Andere dorpen kennen veel minder ‘import’. >>

 
 

Buitengoed Geul & Maas in de picture tijdens manifestatie “Landschap in het Hart van de Samenleving”

Tijdens de manifestatie "Landschap in het Hart van de Samenleving" in chateau Sint Gerlach heeft het Nationaal Landschap Zuid-Limburg haar toekomstvisie en plannen gepresenteerd in samenwerking met de drie nationale parken die Limburg rijk is. Limburg is trots op haar landschap. Dat bleek wel uit de toespraken van Toine Gresel, Herman Vrehen en de gedeputeerden Eric Geurtsen en Hubert Mackus. Tijdens de bijeenkomst was er ruim aandacht voor het Buitengoed Geul & Maas. Als ambassadeur van het Buitengoed Geul en Maas vertelde Camille Oostwegel Sr. over de historische locatie en de recent gevonden sporen van de Via Belgica. Tevens vertelde hij over zijn plannen om het terrein tussen chateau Sint Gerlach en het unieke houten treinstation van Houthem – St. Gerlach om te vormen tot het Wijland, met een wijngaard als unieke entree van het landgoed. >>

 
 

Herinrichting van het Geuldal in omgeving voormalig Leeuwterrein / Par’Course

Het gebied bij de voormalige Leeuw Brouwerij in Valkenburg zal de komende jaren een ware metamorfose ondergaan. Hiervoor heeft bureau Heusschen Copier een ambitieus plan ontwikkeld, dat de landschappelijke karakteristiek van het Geuldal tot aan de rand van het centrum brengt. Het project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met onder andere de gemeente Valkenburg aan de Geul, Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, en met een bijdrage van Buitengoed Geul & Maas. >>

 
 

Duurzame herbestemming groene erfgoedensembles in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Op 1 maart werd bij de Manifestatie Nationaal Landschap Zuid-Limburg op Chateau Sint Gerlach het ‘Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ gepresenteerd. Eén van de hefboomprojecten dat hiervan onderdeel uitmaakt is het project over de aanpak van leegstand en het stimuleren en versnellen van duurzaam hergebruik van groene erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het project loopt van januari 2018 tot en met december 2018. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Buitengoed Geul & Maas zijn co-financiers van dit project , dat wordt uitgevoerd door het Gelders Genootschap. >>

 
 

Ontdek Romeins Nederland in en om het Buitengoed

Van 28 april tot en met 6 mei 2018 vindt de Nationale Romeinenweek plaats. Een week die volledig in het teken staat van de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen Romeinse publieksactiviteiten voor jong en oud. Ook in en om het Buitengoed Geul en Maas. Zo kun je bij Villa de Proosdij in Klimmen deelnemen aan een kookworkshop en de hortus (tuin) bezoeken. In de Romeinse Katakomben in Valkenburg zijn speciale rondleidingen en workshops. Op diverse plaatsen zijn er speciale wandelingen tijdens de Romeinenweek. Ook buiten het gebied van het Buitengoed Geul en Maas is van alles te doen zoals een marskamp in Landgraaf, workshops bij het Thermenmuseum in Heerlen en natuurlijk kun je diverse routes lopen langs de Via Belgica van Maastricht tot Rimburg. Voor meer informatie zie www.viabelgica.nl. Voor meer informatie over de Romeinenweek zie www.romeinenweek.nl. >>

 
 

Veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op routenetwerk Buitengoed Geul en Maas

Op 8 maart zijn de werkzaamheden aan de nieuwe fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Burgemeester Henssingel in Valkenburg van start gegaan. Dit is een onderdeel van het recreatieve Routenetwerk Buitengoed Geul & Maas. De nieuwe oversteek aan de drukke verkeersader wordt voorzien van een brede midden geleider. Zo kunnen fietsers en voetgangers die gebruik maken van het Routenetwerk veilig oversteken. >>

 
 

Nieuwe borden bij startpunten wandelroutes in Buitengoed Geul en Maas

In de gemeente Valkenburg aan de Geul worden nieuwe borden geplaatst met informatie over de vele gemarkeerde wandelpaden. De borden worden geplaatst bij de startpunten. Op de borden staan alle gemarkeerde wandelpaden in de omgeving. De routes zijn daarna te wandelen door de gekleurde paaltjes te volgen. Op veel plekken worden de oude, inmiddels slecht leesbare of vernielde borden vervangen. Op enkele plekken worden nieuwe startpunten toegevoegd. Met het plaatsen van nieuwe borden in Houthem, Vilt en Sibbe heeft straks iedere kern één of meerdere startpunten. Het plaatsen van de nieuwe borden maakt deel uit van de realisatie van het Routenetwerk Buitengoed Geul & Maas. >>

 
 

Hoe verder na de Gemeenteraadsverkiezingen

De net goed op gang gekomen samenwerking tussen ondernemers, buurtschappen en overheid moet over de verkiezingen heen getild worden. De gelegde contacten, het onderling vertrouwen en het gedeelde enthousiasme zijn te waardevol om verloren te laten gaan. We willen het belang van het Buitengoed voor de regio in de toekomst veilig stellen. Ons gemeenschappelijke belang. We vragen de bestuurders dan ook om samen met de ondernemers door te gaan met het Buitengoed. Op dezelfde open transparante manier. In de overdrachtsdocumenten behaalde successen te vermelden en bij het maken van afspraken het toedelen van budgetten op te nemen in de nieuwe coalitieprogramma’s na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is noodzakelijk om de gezamenlijk geformuleerde ambities te realiseren en de van ondernemers en buurtschappen gevraagde investeringen te rechtvaardigen. Alleen zo kunnen we publiek-privaat verder blijven werken aan het gezamenlijke perspectief van ons collectief belang; een versterkt, verbonden Buitengoed Geul & Maas. >>