Koetshuis Villa klein Vaeshartelt
Bisschopsmolen

Acties

 

In 2008 zijn de gemeenten Maastricht, Valkenburg aan de Geul en de Provincie Limburg van start gegaan met de gebiedsontwikkeling Maastricht-Valkenburg. De gebiedsontwikkeling had als doel een economische bloei te realiseren. Een aantal jaren later is de gemeente Meerssen aangesloten om het gebied van Maastricht-Meerssen-Valkenburg aan de Geul aan elkaar te verbinden tot één groot Buitengoed.
klik hier voor het boekje van regiofonds naar Landgoederenzone

Buitengoed Geul & Maas is als organisatie nu een aantal jaren bezig. Een goed moment om terug te kijken hoe we er voor staan. Wat hebben we bereikt? Is er voldoende basis om door te gaan en wat zouden we dan anders of beter kunnen doen? Aan de hand van feitelijke constateringen, bereikte resultaten en interviews met diverse betrokkenen is de periode van 2013 tot eind 2016 geëvalueerd. Klik hier voor de Buitengoed evaluatie 2013-2016

Op 4 september 2017 heeft de stuurgroep Buitengoed Geul & Maas het Programmaplan BGM 2018-2022 vastgesteld en vervolgens ter info toegezonden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Naar aanleiding van een evaluatie zijn de doelen in 2017 herijkt en is de focus verlegd. Dit nieuwe programmaplan wordt via actieprogramma’s jaarlijks verder uitgewerkt. Klik hier voor het eerste actieprogramma voor 2018 en hier voor de bijlage

Buitengoed Geul & Maas maakte een bidboek dat in maart 2019 werd aangeboden aan de provincie Limburg. Hierin wordt een oproep gedaan aan de provincie om de komende vier jaar samen uitvoering te geven aan projecten die het cultuurhistorisch erfgoed en het omringende landschap beter ontsluiten, herbestemmen en door ontwikkelen. Denk aan projecten zoals het Valkenburgs Kastelenpark, het Eiland in de Geul in Meerssen en de Tuinen van Maastricht. Klik hier voor het Bidbook en klik hier voor de bijbehorende 'glossy'