De studenten

Afstudeerproject Buitengoed Geul & Maas

Rosita, Paula, Veerle, Devita en Britt zijn vijf studenten van de Hotel Management School Maastricht/Teaching Hotel Chateau Bethlehem zijn gedurende 20 weken bezig met een afstudeerproject voor Buitengoed Geul & Maas. Met hun afstudeerproject willen ze een bruikbaar advies leveren aan de organisatie. De focus ligt op de ondernemers in het gebied en wat zij belangrijk vinden.

Er wordt onder andere gekeken naar de toegevoegde waarde van de samenwerking en het creëren van een eenheid tussen de ondernemers in het gebied. Verschillende thema’s komen in het onderzoek aan bod zoals: streekproducten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en geluk. Ook werken studenten van de minor “Horizons in Hospitality” aan een opdracht voor Buitengoed Geul & Maas die zich focust op het organiseren van een netwerkevenement met als speerpunt gastvrijheid.

De resultaten worden op 1 februari tussen 11.00 en 12.30 uur bij de Hotel Management School Maastricht gepresenteerd aan de opdrachtgever, ondernemers en andere betrokkenen. 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie neem dan contact op met de studenten via het e-mailadres; 1404156valck@zuyd.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>