Augmented Reality

Nieuwe app voor Romeinse Via Belgica

De Via Belgica is de moderne naam voor de Romeinse weg van Bavay (Frankrijk) naar Keulen (Duitsland). Deze weg is waarschijnlijk ontstaan rond het jaar 0. In onze contreien loopt de weg van Maastricht via Meerssen, Valkenburg, Voerendaal en Heerlen naar Rimburg (gemeente Landgraaf). 

De weg werd in eerste instantie aangelegd voor de Romeinse legers, maar al snel werd het een belangrijke transportroute waar handelaren en ambachtslieden uit het gehele Romeinse Rijk gebruik van maakten. Het was daardoor noodzakelijk om voorzieningen voor deze reizigers te hebben. Voorzieningen om te kunnen eten, te kunnen baden (Thermen), paarden te wisselen en om de Goden om een veilige reis te vragen. Dit laatste gebeurde in Maastricht in een heiligdom met een grote Jupiterzuil en meerdere altaren. De resten van dit heiligdom zijn te zien in de kelder van het Derlon Hotel aan het OLV-plein.

 Om deze historische resten beter te kunnen duiden en door het publiek te laten beleven is er recentelijk een zogenaamde ‘Augmented Reality’ applicatie (app) gelanceerd. In deze app zijn 3D reconstructies te zien en wordt uitleg gegeven over de aangetroffen structuren. De applicatie is gratis te downloaden (Roman Maastricht bij de App Store of Römisches Maastricht in Google Play). Deze applicatie is de eerste in een reeks over gebouwen aan of resten van de Via Belgica. Binnenkort wordt gestart met de productie van soortgelijke producten over de Romeinse brug in Maastricht, de Romeinse Villa Herkenberg in Meerssen (gelegen in het Buitengoed) en de Romeinse wachttoren op de Goudsberg in Valkenburg.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>