Lakenvelder runderen

Begrazing boomweide Vaeshartelt gestart

Sinds dit voorjaar grazen op twee boomweiden in de buurt van Vaeshartelt Lakenvelder runderen. Het zijn twee volwassen koeien en drie pinken (jonge koeien). In verband met de massale groei van gras en kruiden worden nog enkele dieren bijgeplaatst. De Lakenvelder is een oud runderras met een opvallende tekening (een witte band over een verder zwarte of roodbruine vacht). De koeien eten het gras en de kruiden en houden het gebied open. Doordat de dieren selectief grazen neemt de variatie en biodiversiteit in het gebied toe. Vlinders en insecten profiteren van de bloeiende planten en dit trekt weer allerlei vogelsoorten aan. Vanaf het onderhoudspad langs de beek Gelei zijn de mooie dieren te bekijken. De koeien blijven, afhankelijk van de grasgroei, tot het najaar. Als het nodig mocht zijn worden binnenkort ook nog Nubische geiten uitgezet.

De begrazing maakt deel uit van het stadslandbouwproject 'De Drie Poorten'. Op het bouwland staan dit jaar biologische aardappelen.          

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>