Beukenlaan

Beukenlaan Vaeshartelt is weer geopend

Goed nieuws! De Beukenlaan bij Landgoed Vaeshartelt is weer geopend voor wandel- en fietsverkeer. In mei 2019 werd de laan afgesloten omdat de veiligheid van fietsers en wandelaars niet meer gewaarborgd kon worden door omvallende bomen. Een aantal bomen zijn namelijk ziek of dood. In mei 2019 werd de laan daarom tijdelijk afgesloten voor een ‘opknapbeurt’.

Vaeshartelt en haar historische parkaanleg
De historische parkaanleg bij Vaeshartelt is aangewezen als Rijksmonument, en de laan met rode beuken is hier onderdeel van. Een groen monument dus. Kasteel en landgoed Vaeshartelt gaat al terug tot de 15e eeuw, toen nog als versterkte boerenhoeve met landerijen en boomgaarden.Het zou overgaan in verschillende handen totdat in 1841 de grootindustrieel Petrus Regout (Sphinx aardewerk) het landgoed kocht en hierop zijn stempel drukte. De parkaanleg is typisch 19e eeuws, ingepast in een 18e eeuws stramien van rechte lanen met bomenrijen.
Zie voor meer info het rijksmonumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/506111

Voorbereiding en vervolg
In samenwerking met de Vrienden van Vaeshartelt en de  Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed is er de afgelopen jaren onderzocht hoe de laan het beste kan worden opgeknapt. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk oude beuken te behouden. Alleen de zieke en dode bomen worden gekapt. In het voorjaar wordt er verder gegaan met de Beukenlaan. Er dan ook archeologisch onderzoek gepleegd.
Tenslotte worden er op de lege plekken nieuwe rode beuken geplant.

Ga voor meer informatie naar de website van Gemeente Maastricht: https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel/nieuws/de-beukenlaan-de-revisie?fbclid=IwAR24N8mBm0HjjaIIE-jqInQfKHP8uKUg-s-6GB7FxvUiUae2yv8ZyZmFzdQ

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>