Uitreiking BID

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen

Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul & Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld. Klik hier. 

Bidbook
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 13 februari jl. van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over stad-landzones, op het Hof van Gaia in Kerkrade, heeft het Buitengoed Geul & Maas haar BIdbook gepresenteerd. Op een heel bijzondere manier, rijdend op een kinderfietsje, was het aan Stuurgroep voorzitter Carlo Vankan om dit samen met de vertegenwoordiger van de ondernemers Marc Heusschen te overhandigen aan de provinciale gedeputeerden Hubert Mackus en Hans Teunissen.

Toekomst
In het Bidbook worden onder andere de ambities en toekomstplannen voor de komende jaren beschreven. De oproep van de deelnemende gemeenten die samen met de ondernemers uit het gebied aan de Provincie wordt gedaan is om de leidende positie en voorbeeldrol die het Buitengoed heeft binnen het Nationaal Landschap de komende vier jaar te blijven steunen en zelfs te versterken. “We hebben laten zien hoe het echt samen kan!” Ook de komende vier jaar willen we onze koppositie houden. De metafoor die door Carlo Vankan meermaals werd aangehaald: ‘Het is als met leren fietsen. Je doet het samen. Maar haal de steunwieltjes er niet te vroeg van af en de hand in de rug blijft heel waardevol.’

Provinciale bijdrage
Om de leidende en voorbeeldrol waar te maken wordt van de Provincie voor de komende jaren een investerings- en cofinancieringsbedrag van €16 miljoen (4 miljoen per jaar) gevraagd. Hierbij kwam de toezegging van de andere partners dat ze er voor zullen gaan dit bedrag te verveelvuldigen tot een investeringsvolume van €30 tot €35 miljoen. De boodschap die de onderhandelaars bij het opmaken van het coalitie-akkoord en de samenstelling van een nieuw collega wordt voorgehouden is: “Met dit aanbod is het een gemiste kans als je halverwege uit de koers stapt en daarmee kansen op een ‘overwinning’ laat lopen!”

Nieuws

Het verhaal van … Camille Oostwegel jr., ondernemer in het hart van Buitengoed Geul & Maas
Camille Oostwegel jr. ontvangt ons hartelijk in Burgemeester Quicx, Coffee & More, de horecagelegenheid in de prachtig gerestaureerde Hoeve Broers in Houthem: één van de ‘cultuurhistorische parels’ in het Buitengoed Geul & Maas en tevens een geslaagd voorbeeld van een herbestemd Rijksmonument. Dat de herfst aangebroken is, is duidelijk: op het menu prijken verschillende gerechten met pompoen, er is de mogelijkheid een ‘pompoen biertje’ te nuttigen want uit de moestuin zijn ruim 2000 pompoenen geoogst. Lees meer >>

Beukenlaan Vaeshartelt is weer geopend
Goed nieuws! De Beukenlaan bij Landgoed Vaeshartelt is weer geopend voor wandel- en fietsverkeer. In mei 2019 werd de laan afgesloten omdat de veiligheid van fietsers en wandelaars niet meer gewaarborgd kon worden door omvallende bomen. Een aantal bomen zijn namelijk ziek of dood. In mei 2019 werd de laan daarom tijdelijk afgesloten voor een ‘opknapbeurt’.Lees meer >>

Vertrek kernteamlid Roy Hennekens
Roy Hennekens, voormalig werkzaam bij de gemeente Valkenburg aan de Geul en een van de trekkers van het Buitengoed Geul & Maas, heeft ons team verlaten. Hij heeft een nieuwe baan gevonden bij de gemeente Sittard-Geleen.Lees meer >>