Uitreiking BID

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen

Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul & Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld. Klik hier. 

Bidbook
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 13 februari jl. van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over stad-landzones, op het Hof van Gaia in Kerkrade, heeft het Buitengoed Geul & Maas haar BIdbook gepresenteerd. Op een heel bijzondere manier, rijdend op een kinderfietsje, was het aan Stuurgroep voorzitter Carlo Vankan om dit samen met de vertegenwoordiger van de ondernemers Marc Heusschen te overhandigen aan de provinciale gedeputeerden Hubert Mackus en Hans Teunissen.

Toekomst
In het Bidbook worden onder andere de ambities en toekomstplannen voor de komende jaren beschreven. De oproep van de deelnemende gemeenten die samen met de ondernemers uit het gebied aan de Provincie wordt gedaan is om de leidende positie en voorbeeldrol die het Buitengoed heeft binnen het Nationaal Landschap de komende vier jaar te blijven steunen en zelfs te versterken. “We hebben laten zien hoe het echt samen kan!” Ook de komende vier jaar willen we onze koppositie houden. De metafoor die door Carlo Vankan meermaals werd aangehaald: ‘Het is als met leren fietsen. Je doet het samen. Maar haal de steunwieltjes er niet te vroeg van af en de hand in de rug blijft heel waardevol.’

Provinciale bijdrage
Om de leidende en voorbeeldrol waar te maken wordt van de Provincie voor de komende jaren een investerings- en cofinancieringsbedrag van €16 miljoen (4 miljoen per jaar) gevraagd. Hierbij kwam de toezegging van de andere partners dat ze er voor zullen gaan dit bedrag te verveelvuldigen tot een investeringsvolume van €30 tot €35 miljoen. De boodschap die de onderhandelaars bij het opmaken van het coalitie-akkoord en de samenstelling van een nieuw collega wordt voorgehouden is: “Met dit aanbod is het een gemiste kans als je halverwege uit de koers stapt en daarmee kansen op een ‘overwinning’ laat lopen!”

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van ... wethouder Gert-Jan Krabbendam
Wethouder Gert-Jan Krabbendam is een fanatieke fietser. Zowel voor zijn werk als voor zijn ontspanning maakt hij veel kilometers. Zakelijk fietste hij het afgelopen jaar zo’n 5.000 kilometer op zijn speedbike. In zijn vrije tijd is hij ook graag op zijn racefiets te vinden in het Heuvelland. Meer dan 3.500 kilometer legt hij af om in conditie te blijven. In dit verhaal vertelt hij over zijn zakelijke fiets-kilometers en het plezier van het buiten recreëren, maar ook over investeringen in recreatieve routes voor de toekomst. Lees meer >>

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen
Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul en Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld en een provinciale bijdrage gevraagd. Lees meer >>