Uitreiking BID

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen

Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul & Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld. Klik hier. 

Bidbook
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 13 februari jl. van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over stad-landzones, op het Hof van Gaia in Kerkrade, heeft het Buitengoed Geul & Maas haar BIdbook gepresenteerd. Op een heel bijzondere manier, rijdend op een kinderfietsje, was het aan Stuurgroep voorzitter Carlo Vankan om dit samen met de vertegenwoordiger van de ondernemers Marc Heusschen te overhandigen aan de provinciale gedeputeerden Hubert Mackus en Hans Teunissen.

Toekomst
In het Bidbook worden onder andere de ambities en toekomstplannen voor de komende jaren beschreven. De oproep van de deelnemende gemeenten die samen met de ondernemers uit het gebied aan de Provincie wordt gedaan is om de leidende positie en voorbeeldrol die het Buitengoed heeft binnen het Nationaal Landschap de komende vier jaar te blijven steunen en zelfs te versterken. “We hebben laten zien hoe het echt samen kan!” Ook de komende vier jaar willen we onze koppositie houden. De metafoor die door Carlo Vankan meermaals werd aangehaald: ‘Het is als met leren fietsen. Je doet het samen. Maar haal de steunwieltjes er niet te vroeg van af en de hand in de rug blijft heel waardevol.’

Provinciale bijdrage
Om de leidende en voorbeeldrol waar te maken wordt van de Provincie voor de komende jaren een investerings- en cofinancieringsbedrag van €16 miljoen (4 miljoen per jaar) gevraagd. Hierbij kwam de toezegging van de andere partners dat ze er voor zullen gaan dit bedrag te verveelvuldigen tot een investeringsvolume van €30 tot €35 miljoen. De boodschap die de onderhandelaars bij het opmaken van het coalitie-akkoord en de samenstelling van een nieuw collega wordt voorgehouden is: “Met dit aanbod is het een gemiste kans als je halverwege uit de koers stapt en daarmee kansen op een ‘overwinning’ laat lopen!”

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>