Uitreiking BID

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen

Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul & Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld. Klik hier. 

Bidbook
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van 13 februari jl. van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg over stad-landzones, op het Hof van Gaia in Kerkrade, heeft het Buitengoed Geul & Maas haar BIdbook gepresenteerd. Op een heel bijzondere manier, rijdend op een kinderfietsje, was het aan Stuurgroep voorzitter Carlo Vankan om dit samen met de vertegenwoordiger van de ondernemers Marc Heusschen te overhandigen aan de provinciale gedeputeerden Hubert Mackus en Hans Teunissen.

Toekomst
In het Bidbook worden onder andere de ambities en toekomstplannen voor de komende jaren beschreven. De oproep van de deelnemende gemeenten die samen met de ondernemers uit het gebied aan de Provincie wordt gedaan is om de leidende positie en voorbeeldrol die het Buitengoed heeft binnen het Nationaal Landschap de komende vier jaar te blijven steunen en zelfs te versterken. “We hebben laten zien hoe het echt samen kan!” Ook de komende vier jaar willen we onze koppositie houden. De metafoor die door Carlo Vankan meermaals werd aangehaald: ‘Het is als met leren fietsen. Je doet het samen. Maar haal de steunwieltjes er niet te vroeg van af en de hand in de rug blijft heel waardevol.’

Provinciale bijdrage
Om de leidende en voorbeeldrol waar te maken wordt van de Provincie voor de komende jaren een investerings- en cofinancieringsbedrag van €16 miljoen (4 miljoen per jaar) gevraagd. Hierbij kwam de toezegging van de andere partners dat ze er voor zullen gaan dit bedrag te verveelvuldigen tot een investeringsvolume van €30 tot €35 miljoen. De boodschap die de onderhandelaars bij het opmaken van het coalitie-akkoord en de samenstelling van een nieuw collega wordt voorgehouden is: “Met dit aanbod is het een gemiste kans als je halverwege uit de koers stapt en daarmee kansen op een ‘overwinning’ laat lopen!”

Nieuws

Het verhaal van…stuurgroep voorzitter Carlo Vankan
Dat Carlo Vankan het Buitengoed Geul & Maas een warm hart toedraagt is duidelijk. Vol passie en trots spreekt hij over zijn rol en de projecten die de afgelopen jaren binnen het Buitengoed gerealiseerd zijn. Sinds 2018 is hij voorzitter van de stuurgroep, daarvoor was hij al lid van de stuurgroep. In die tijd hebben zich veel mooie initiatieven ontplooid. Naast zijn rol als voorzitter is hij tevens wethouder bij de gemeente Valkenburg aan de Geul én inwoner van deze gemeente. Hoe is het voor hem om drie verschillende rollen binnen het Buitengoed te vervullen? Die vraag hebben wij hem gesteld.Lees meer >>

De Wijngaard en Dorpswijngaard Halte St. Gerlach: stukje Toscane in Zuid-Limburg
Wat in het vat zit verzuurt niet. Een toepasselijk gezegde als het over wijn en over wijnbouw gaat. Na vele jaren van voorbereiding is afgelopen weken op het perceel naast het voormalige station van Houthem-St.Gerlach en tegenover de Wijngaarden van Oostwegel Collection een nieuwe Dorpswijngaard aangelegd. De hagen, grasland en wijnstokken zijn begin mei aangeplant en in de loop van deze zomer volgen de palen, draden en verdere inrichting van de wijngaard. De ambitie is om van het perceel en het gebied een stukje “Toscane” te maken. Een unieke plek waar vanaf nu de treinen door de wijnvelden rijden.Lees meer >>

Voortgang routenetwerk Maastricht – Meerssen- Valkenburg
Het Routenetwerk voor de recreatieve wandelaar en fietser in het Buitengoed Geul & Maas zet binnenkort weer een belangrijke stap.Lees meer >>