Een deel van de aanwezigen 23 november

Bijeenkomst 23 november 2017

23 november zijn een groot aantal ondernemers en andere belanghebbenden van het Buitengoed Geul & Maas samengekomen bij Ontmoet Anna waar iedereen buitengewoon gastvrij werd ontvangen. Onder leiding van kartrekkers Marc Heusschen en Kees Valk van Heusschen * Copier zijn er plannen gepresenteerd, verhalen verteld, ideeën gedeeld en is er door iedereen JA gezegd om, ook in het bijzijn van een aantal van deze aanwezigen, een projectdocument waarin we richting geven aan visie, ambities, organisatievorm en projecten 5 december in de stuurgroep van het Buitengoed te presenteren. Dit document zal uiteindelijk leiden tot een plan van aanpak. ‘Samensmelten en transformeren’, deze woorden kwamen in de bijeenkomst naar voren en dat is waar iedereen voor wil gaan. Leren van elkaar, elkaar versterken en vertrouwen hebben in elkaar zodat het Buitengoed Geul & Maas over een aantal jaren een merk en gebied is dat iedereen gebruikt en kent! Klik hier voor de gehele presentatie  en klik hier voor het filmpje. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>