Eerste bouwbord Buitengoed Geul & Maas geplaatst bij mergelsteilwanden in Valkenburg

Tijdens de boomfeestdag op 14 november plaatsten wethouders Remy Meijers en Carlo Vankan in Valkenburg het eerste Buitengoed-projectbord. Dit bord werd geplaatst in de Plenkertstraat bij de inrichting van de mergelsteilwanden in het Polferbos. Het Buitengoed-projectbord is meer dan alleen een bouwbord met daarop informatie over de opdrachtgever, samenwerkende partijen en uitvoerder. Aan het Buitengoed-projectbord is ook een informatiebord bevestigd dat uitgebreidere informatie over het project geeft. Dit alles in de huisstijl van het Buitengoed dat op meerdere plekken in het gebied zal terugkomen. 

Het Polferbos in Valkenburg wordt dit najaar opgeknapt. Daarbij wordt niet alleen gewerkt aan de natuur en de wandelpaden, maar ook aan de veiligheid en stabiliteit van de steile mergelwanden in de Plenkertstraat.

 Het opknappen van het Polferbos past binnen de visie van Buitengoed Geul & Maas en wordt door de Provincie ondersteund. De opknapwerkzaamheden aan de mergelsteilwanden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul & Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.  

Start u in het Buitengoed Geul & Maas met een nieuw project of initiatief en wilt u hierbij graag een bouwbord of informatiebord plaatsen? Wellicht dat u hiervoor de borden van Buitengoed Geul en Maas kunt gebruiken en u tevens in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage. U kunt hierover contact opnemen met Cindy Macheels, Programmamedewerker Buitengoed Geul & Maas cgc.macheels@buitengoedgeulmaas.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>