Uitleg over het kastelenpark
Uitleg bij wijngaard Raarberg
Vankan geeft uitleg in de bus over het BGM
Krabbendam licht een aantal projecten toe

Bestuurders ervaren Buitengoed

Op 22 september was er een bustour voor de statenleden van de Provincie en de gemeenteraadsleden van de samenwerkende overheden in Buitengoed Geul & Maas. (Zie hier de foto's van de bustour). Een uitmuntende kans om in een breder perspectief te praten over de actuele stand van zaken en toekomst van het Buitengoed, maar ook om een aantal pareltjes van dichtbij te beleven. Met de woorden van Confusius, een filosoof uit het oude China,: ‘Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’

Levend landschapsmuseum
De tour ging langs diverse uitgevoerde en lopende projecten in het Buitengoed waarin de diverse speerpunten van het programma (herbestemming van kastelen en landgoederen, ontwikkeling groen en landschap, toegankelijkheid en participatie) aan bod kwamen. Dat je samen toegevoegde waarde hebt en als overheid vooruit moeten kijken, kwam duidelijk naar voren in het verhaal van André Hassink van Natuurmonumenten over het kastelenpark bij Kasteel Schaloen.

Initiatieven
Er is de afgelopen periode door overheid, ondernemers én bewoners geïnvesteerd in Buitengoed Geul & Maas. De ontsluiting is verbeterd, maar ook meer herkenbaar en aantrekkelijker gemaakt voor de bewoners van het gebied. Dat bewoners zich bij het buitengebied betrokken voelen, blijkt onder meer uit het opknappen van geveltuintjes en de aanleg van een parkje. Een van de jongste initiatieven binnen het buitengoed is Wijngaard Raarberg, waar eigenaar Ralph Huydts het gezelschap een rondleiding gaf. Maar er zijn meer ondernemers die samen hun schouders onder het buitengoed willen zetten. Gedeputeerde Hans Teunissen sprak lovende woorden over Camille Oostwegel en Marc Heusschen, die als vervolg op de stakeholdersbijeenkomst bij Kasteel Vliek het initiatief hebben genomen om samen met andere ‘Buitengewone ondernemers’ het proces op te pakken. Op 2 oktober staat in Buitenplaats Vaeshartelt een bijeenkomst gepland. Daarover leest u binnenkort meer.

Verbinden
Het project Buitengoed Geul & Maas vormt bij uitstek een verbindende factor, waar gemeentegrenzen ongemerkt worden overschreden. Langs de Verbindings-as wordt hard gewerkt aan de restauratie van Hoeve Klinkenberg in Meerssen en de sanering van het Xonar-complex in Maastricht. Het complex wordt na de sanering heringericht tot het oorspronkelijke natuur- en wandelgebied. In het naastgelegen Grande Suisse/Mariënwaard wordt op korte termijn gestart met de bouw van een crematorium. Binnenkort wordt het eerste gedeelte van een  vlakfietsroute uit het routenetwerk geopend die de centrumgebieden van Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Maastricht met elkaar verbindt. Op de plaats waar tot voor kort het busstation van Rothem was (bij knooppunt De Witte Hoek), komt een recreatief overstappunt. Hier kunnen bezoekers hun auto parkeren en overstappen op een snelfietsroute of de toeristisch/historische Via Belgica.

Kortom: vier jaar Buitengoed heeft het nodige in beweging gebracht. De ambitie is nu om hier verder invulling aan te geven, met de ondernemers aan zet en de overheden in een faciliterende rol.  

Zie hier het krantenartikel uit Dagblad de Limburger

Zie hier de foto's van de bustour 

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>