Carlo Vankan

Het verhaal van…stuurgroep voorzitter Carlo Vankan

Dat Carlo Vankan het Buitengoed Geul & Maas een warm hart toedraagt is duidelijk. Vol passie en trots spreekt hij over zijn rol en de projecten die de afgelopen jaren binnen het Buitengoed gerealiseerd zijn. Sinds 2018 is hij voorzitter van de stuurgroep, daarvoor was hij al lid van de stuurgroep. In die tijd hebben zich veel mooie initiatieven ontplooid. Naast zijn rol als voorzitter is hij tevens wethouder bij de gemeente Valkenburg aan de Geul én inwoner van deze gemeente. Hoe is het voor hem om drie verschillende rollen binnen het Buitengoed te vervullen? Die vraag hebben wij hem gesteld.

De rol van…voorzitter
Het volgende valt Carlo Vankan op in zijn rol als voorzitter: ‘Het Buitengoed is een politiek veilige omgeving. De reden hiervoor is dat het een samenvoeging van gemeenten, Provincie en stakeholders is waarbij genoemde partijen zich volledig toespitsten op het uitvoeren van projecten die de leefomgeving beter en mooier maken. Het niet bedrijven van politiek zorgt ervoor dat gestelde doelen snel en gericht gerealiseerd worden.’ Dit is volgens hem dan ook de kracht van het Buitengoed.

De rol van….wethouder
Als wethouder krijgt hij mee dat stakeholders binnen de gemeente vaak op gespannen voet staan met elkaar. Het Buitengoed verbindt deze stakeholders, zoals dorpsraden en commerciële partijen, met elkaar door middel van de Praktijkschool: ‘Omdat er gezocht wordt naar gezamenlijke belangen is de concurrentiestrijd minder. (Gemeente)grenzen vervagen omdat er vanuit de inhoud naar verbindingen worden gezocht.’ Het Buitengoed bouwt bruggen, figuurlijk maar ook letterlijk. Een mooi voorbeeld is de realisatie van de brug in Schin op Geul die ervoor gezorgd heeft dat het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk op elkaar aansluit. Hierdoor kunnen fietsers genieten van de prachtige natuur, kastelen en dorpen tussen Schin op Geul en Maastricht. Twee andere geslaagde voorbeelden van de publiek-private samenwerking binnen het Buitengoed zijn het WIJland in Houthem-St. Gerlach en de totstandkoming van het BGM Bidboek.

De rol van….inwoner
Last but not least woont hij ook middenin het Buitengoed Geul & Maas; in het centrum van Valkenburg samen met zijn vrouw Sonja en zoontje van 9, Ted. Hij weet hierdoor als geen ander waar inwoners in het Buitengoed behoefte aan hebben. Onder andere het toegankelijk maken en in stand houden van de groene leefomgeving is belangrijk: niet alleen voor recreatieve doeleinden maar ook voor het behouden en versterken van de identiteit van een stad of dorp. Eveneens zo belangrijk zijn de kastelen, landgoederen en andere monumenten die optreden als verbindende factor, als ‘parelsnoer’, binnen deze landschappen. Samen met zijn zoontje bezoekt hij regelmatig deze cultuurhistorische pareltjes in het Buitengoed zoals de kastelen Schaloen en Vaeshartelt. Kasteel Oost heeft echter een streepje voor: in 2007 stapte hij hier met zijn vrouw Sonja in het huwelijksbootje.

De toekomst
Tenslotte komen de drie rollen mooi samen door met elkaar te zoeken naar herbestemmingen en het organiseren van nieuwe verdienmodellen voor de genoemde BGM iconen, Kasteel Schaloen en Kasteel Oost, in het Kastelenpark. De jongste ontwikkelingen lijken zodanig dat er nieuwe perspectieven gloren voor beide objecten. Als het lukt, zijn dit resultaten die voortkomen uit de samenwerking binnen het Buitengoed Geul & Maas waar we trots op kunnen zijn. Carlo Vankan’s hoop is dat toekomstige generaties net zo van hun leefomgeving kunnen genieten zoals de huidige generatie dat doet en hij wil zich hier dan ook volledig voor inzetten.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>