Vertrek Cindy Macheels & Hans Tulleners

Vertrek medewerkers Buitengoed Geul & Maas

Twee medewerkers die nauw betrokken zijn geweest bij het Buitengoed Geul & Maas hebben onlangs afscheid genomen. Dit zijn Cindy Macheels en Hans Tulleners.

Cindy Macheels
Cindy Macheels, programmamedewerker van het Buitengoed Geul & Maas, heeft in mei het project verlaten. Door haar jarenlange betrokkenheid is zij voor menigeen een grote kennis- en informatiebron geweest. Velen kennen haar van het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten en excursies. De communicatieve uitingen van het Buitengoed zoals het samenstellen van de nieuwsbrief, website en Facebook behoorde tot haar kernactiviteiten. We bedanken haar voor de rol en betekenis die ze voor het Buitengoed heeft gehad. Danielle Caris volgt Cindy op als programmamedewerker voor het Buitengoed Geul & Maas. Met alle vragen en opmerkingen over het BGM kunt u voortaan bij haar terecht via dejm.caris@prvlimburg.nl of mob.+31646974790

Hans Tulleners
Bijna 10 jaar heeft Hans Tulleners als vertegenwoordiger van de provincie deel uitgemaakt van het Kernteam Buitengoed Geul & Maas. Begin mei heeft hij echter het project verlaten. Vanaf de start is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het programma zoals dat door de vier partners (provincie en gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul) is neergezet. Hans was hierbij de drijvende kracht en één van de ‘founding fathers’. Mede door zijn jarenlange inbreng, betrokkenheid en grote kennis staat het project waar het nu staat. Zijn bijdragen aan geslaagde of nog lopende herbestemmingsprojecten van monumentaal erfgoed als Mariënwaard / Grand Suisse, Rothemermolen, de Leeuwbrouwerij, Villa Kanjel of de Hoeve Klinkenberg mogen er zijn. Zo heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van infrastructurele BGM-projecten als de Verbindings-as (auto’s) en het Routenetwerk (fietsen) die de toegankelijkheid, beleefbaarheid en op termijn de identiteit en eigenheid van het Buitengoed bepalen. Ook lokale gebiedsontwikkelingen als de sanering van het Xonar-instituut, het Leeuwterrein en het WIJland in Houthem-St.Gerlach behoorden tot zijn kernactiviteiten. We bedanken Hans voor de betekenisvolle rol die hij voor het Buitengoed Geul & Maas heeft vervuld.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>