cultureel ergfoed

Gezocht: verborgen culturele schatten

Wilt u graag bijdragen aan een project dat alle inwoners in het Buitengoed Geul & Maas aangaat?

Dan is dit uw kans! Voor een volledige inventarisatie van het cultureel erfgoed in de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Maastricht zijn wij op zoek naar cultureel erfgoed dat nog niet eerder geïnventariseerd is, de verborgen schatten die wij nog niet kennen. Maar die u misschien wel kent.

 Denk hierbij niet aan onze Rijksmonumenten, maar juist aan het erfgoed dat nog geen beschermde status geniet.

Bij cultureel erfgoed kunt u onder andere denken aan gebouwen, bouwwerken, historische tuinen en bossen.  Maar vaak is juist het kleine erfgoed van groot belang.

Dit kan een enkele boom, een wegkruis of zelfs een wandelpad zijn. Of staat in uw tuin nog een oud bakhuis?

Ook een verhaal kan een cultuurhistorische dimensie geven aan gebouw, object of landschappelijke verschijning.

Een zo volledig mogelijke inventarisatie zorgt ervoor dat wij ons cultureel erfgoed in kaart kunnen brengen en hier optimaal zorg voor kunnen dragen.

U kunt uw suggestie(s) doorgeven per mail;

Voor de gemeente Meerssen, Bart Heffels, bart.heffels@meerssen.nl
Voor de gemeente Valkenburg, Gianna Quadflieg, g.quaedflieg@valkenburg.nl
Voor de gemeente Maastricht, Vera Hamers, vera.hamers@maastricht.nl

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>