Kwallef van Vliek
Tuinen van Vaeshartelt
Natuurtuin Jekerdal

Dag van de stadslandbouw

Zie hier het filmpje van de dag van de stadslandbouw Film 3 Stadslandbouw 
en zie hier de foto's 

Op 6 juni jl. heeft voor het eerst de dag van de stadslandbouw plaatsgevonden. Ruim 32 projecten in en rondom Maastricht namen deel aan deze publieksdag. Ook enkele projecten in het gebied van Buitengoed Geul & Maas hebben zich gepresenteerd tijdens deze dag. Zo hebben Stefan Muijtjens van Cofarming , Peter van der Heijden van Sjoen Graas en Rachel Duyckers van PuraLoca hun verhaal verteld bij de natuurtuinen Jekerdal. Het Buitengoed wil samen met initiatiefnemers ervoor zorgen dat lege landgoederen tot bloei komen, routes worden verknoopt, vergroening plaatsvindt en beleving en participatie ontstaan! Initiatieven op het gebied van stadslandbouw en streekproductie zorgen voor mooie verbindingen tussen natuur, cultuur en bewoners.
Andere deelnemers deze dag waren bijvoorbeeld Buitenplaats Vaeshartelt, het hele jaar door dragen zij de productie van streekproducten een warm hart toe, en waren de tuinen Kwallef van Vliek te bezoeken en nog tal van andere locaties. Op www.groen-maastricht.com/nieuws/pdf/dagvandestadslandbouw.pdf vindt u alle deelnemers terug. 

Het doel van de dag van de stadslandbouw is mensen kennis te laten maken met stadslandbouw en met de productie van gezonde voeding in de eigen omgeving. Stadslandbouw is de laatste jaren sterk in beweging. Zo ondertekende de gemeente Maastricht vorig jaar de Agenda Stadslandbouw. In navolging hiervan is het Netwerk Stadslandbouw Maastricht opgericht. Dit netwerk komt een aantal keer per jaar samen en heeft als doel het delen en het bevorderen van kennis en ervaring. De doelstellingen van de deelnemers zijn divers en kunnen sociaal, economisch of educatief van aard zijn. Projecten die al deze elementen in zich verenigen zijn bijvoorbeeld De Tapijntuin, het jongeren-LEF-team en  Tuinzicht Lichtenberg. Bijzonder commercieel en succesvol is het project de LOCO-tuinen. Leden van deze coöperatie betalen gezamenlijk het loon van de boer. Die teelt voor hen elke week groente op ecologische wijze. Sinds enige tijd zijn op de streekmarkt van Pura Loca in de voormalige brandweerkazerne, op zaterdag, voortreffelijke producten te vinden.

Op www.groen-maastricht.com/nieuws/pdf/dagvandestadslandbouw.pdf vindt u alle deelnemers terug.

Bent u geïnteresseerd in het netwerk dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Yvonne Velthuis van het CNME via velthuis@cnme.nl Zij kan u meer vertellen en u een uitnodiging sturen voor de volgende netwerkavond, die naar verwachting over distributienetwerken zal gaan.

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>