David Smith

Het verhaal van...David Smith

In deze nieuwsbrief  stellen we graag David Smith aan jullie voor. Creatief strateeg, commercieel kunstenaar én marketeer voor de nieuwe fase die het Buitengoed Geul & Maas in gaat. Zijn bedrijf heet Perfect World Principle. Het Perfect World Principle legt hij uit als een ‘strategie methodiek waarmee de basis voor grote veranderingen worden gelegd.’ Dit past hij onder andere toe voor Schiphol, verschillende banken en de GGZ sector. Sinds een jaar is hij ook betrokken bij de doorontwikkeling van het Buitengoed Geul & Maas. Zijn doel is om ‘er een platform van te maken waar ondernemers echt deel van willen uitmaken.’

Van oorsprong geen Limburger verhuisde hij zeven jaar geleden met zijn vrouw naar Elsloo. Daar woont hij nu nog steeds, met ondertussen ook twee kindjes erbij.  Hij komt niet alleen voor zijn werk maar ook in zijn vrije tijd graag in het Buitengoed Geul & Maas: ‘Landgoed Vaeshartelt vind ik fantastisch; zo’n bijzondere combinatie van een landgoed en een cultuurgoed. Ik ben een enorm buitenmens en vooral ook de natuur tussen de landgoederen vind ik prachtig. Een andere bijzondere plek in het Buitengoed vind ik Landgoed St. Gerlach, en dan met name ook het natuurgebied het Ingendael. Heel bijzonder hoe dit gebied van landbouw naar natuurbouw is gegaan op initiatief van Camille Oostwegel.’

Op de vraag wat voor hem de meerwaarde van het Buitengoed is antwoordt hij: ‘De meerwaarde is de synergie. Het is een kans voor ondernemers om een unieke plek te creëren die meerwaarde en kwaliteit met zich meebrengt die ze afzonderlijk van elkaar niet op dezelfde manier hadden kunnen neerzetten. Wat het Buitengoed bijzonder maakt is dat het begonnen is bij overheden maar dat het nu ook eigendom kan worden van burgers en ondernemers, waarbij verbinding tussen natuur en cultuur centraal staat.’

Voordat hij in Elsloo neerstreek heeft hij jaren gewoond en gewerkt in de randstad. Zijn er volgens hem veel verschillen tussen wonen en werken hier en in de randstad? ‘De verschillen zijn gigantisch. In het westen van het land is per definitie alles gericht op contact en samenwerking. Zuid-Limburg is voorzichtig, te voorzichtig, en ook versnipperd. Het houdt zichzelf klein, wat enorm zonde is want er is zoveel potentie qua ondernemerschap, innovatie, boeren en qua ondernemers die laten zien hoe het anders kan. De kwaliteitswaarde is hierdoor hoog. Het is tijd om hiermee te gaan experimenteren, precies wat we in het Buitengoed Geul & Maas doen dus. Ik beschouw het Buitengoed als een proeftuin voor deze kwaliteit.’

Een belangrijk aspect om het Buitengoed te doen slagen is communicatie: ‘Iedereen heeft de gelegenheid om mee te doen en om zelf content aan te dragen. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe ondernemers. Heb je iets gaafs te vertellen, geef het door en dan kunnen we het samen promoten. Ik ben te bereiken op david@perfectworldprinciple.nl. Het Buitengoed zou een voorbeeld moeten worden van een nieuw soort ontwikkelingsmaatschappij, met natuur en cultuur als grootste waarden.’ 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>