Dear Hunter

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed

Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.

De naam
De naam ‘Dear Hunter’ is bewust gekozen. “Telkens wanneer we gevraagd worden om deze uit te leggen, roepen we het beeld van een jachthut op. De focus die deze aan een jager biedt, de aanscherping van de zintuigen, het zowel één worden met de omgeving als er een overzicht op behouden - dit is wat wij nastreven wanneer we een plek in kaart brengen” aldus Marlies Vermeulen, een van de oprichters van Dear Hunter. Ze hebben voor dit doel twee verbouwde zeecontainers die het hen mogelijk maken op haast alle denkbare plekken te wonen en werken.

Kennis
“Een ontwerper wordt nauwelijks de tijd gegund een plek goed te leren kennen. Er wordt een locatiebezoek gepland, er worden wat foto’s geschoten en hop, de (digitale) schetsrol komt tevoorschijn. Zo gaat men maar al te vaak voorbij aan de gevoeligheden en bijzonderheden van de plek”, aldus Remy Kroese. Het gaat Dear Hunter echter niet om participatie of co-creatie in de traditionele zin van het woord. Nee, veel meer gaat het hen erom dat de juiste expertise van de bewoner wordt meegenomen. Dat is niet het meedenken over - en ontwerpen aan - de toekomst, maar vooral de kennis van de plek over het hier-en-nu. Het is pas door als onderzoeker zelf onderdeel te worden van de plek, in contact te komen met de inwoners en gebruikers als nieuwe buur in plaats van onderzoeker en zowel door hun ogen als door de blik van de buitenstaander de plek meerdere maanden te beleven, dat ‘impliciete kennis’ expliciet wordt.

Beleven
Voor Buitengoed Geul & Maas zal Dear Hunter in eerste instantie het gebied Maastricht-Noord in kaart brengen: van de A2 tot en met Beatrixhaven en station Maastricht-Noord. Door op allerlei manieren het gebied te gaan beleven, door er te overnachten, te co-worken, toerist èn bewoner te zijn, samen met -en aan de hand van- lokale gidsen en stakeholders. Dear Hunter bracht al eerder de situatie rond de Groene Loper in kaart, de toen opgedane kennis zal nu goed van pas komen in de aansluiting van Buitengoed Geul & Maas op de stad Maastricht. De kaart die Dear Hunter nu gaat maken zal door de landschapsarchitecten die nu aan een plan voor dit gebied werken als extra onderlegger worden gebruikt, zodat ook de meest wezenlijke lokale kennis van het gebied niet over het hoofd gezien wordt. 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>