Dear Hunter

Het verhaal van… Dear Hunter; op jacht in het Buitengoed

Dear Hunter praktiseert ‘cartopologie’: door op locatie te gaan wonen en werken, deze plek proberen te doorgronden (antropologie) en in kaart te brengen (cartografie). De afgelopen vier jaar hebben al zo’n 15 steden en gemeenten uit Nederland, Duitsland èn België gebruik gemaakt van deze bijzondere aanpak.

De naam
De naam ‘Dear Hunter’ is bewust gekozen. “Telkens wanneer we gevraagd worden om deze uit te leggen, roepen we het beeld van een jachthut op. De focus die deze aan een jager biedt, de aanscherping van de zintuigen, het zowel één worden met de omgeving als er een overzicht op behouden - dit is wat wij nastreven wanneer we een plek in kaart brengen” aldus Marlies Vermeulen, een van de oprichters van Dear Hunter. Ze hebben voor dit doel twee verbouwde zeecontainers die het hen mogelijk maken op haast alle denkbare plekken te wonen en werken.

Kennis
“Een ontwerper wordt nauwelijks de tijd gegund een plek goed te leren kennen. Er wordt een locatiebezoek gepland, er worden wat foto’s geschoten en hop, de (digitale) schetsrol komt tevoorschijn. Zo gaat men maar al te vaak voorbij aan de gevoeligheden en bijzonderheden van de plek”, aldus Remy Kroese. Het gaat Dear Hunter echter niet om participatie of co-creatie in de traditionele zin van het woord. Nee, veel meer gaat het hen erom dat de juiste expertise van de bewoner wordt meegenomen. Dat is niet het meedenken over - en ontwerpen aan - de toekomst, maar vooral de kennis van de plek over het hier-en-nu. Het is pas door als onderzoeker zelf onderdeel te worden van de plek, in contact te komen met de inwoners en gebruikers als nieuwe buur in plaats van onderzoeker en zowel door hun ogen als door de blik van de buitenstaander de plek meerdere maanden te beleven, dat ‘impliciete kennis’ expliciet wordt.

Beleven
Voor Buitengoed Geul & Maas zal Dear Hunter in eerste instantie het gebied Maastricht-Noord in kaart brengen: van de A2 tot en met Beatrixhaven en station Maastricht-Noord. Door op allerlei manieren het gebied te gaan beleven, door er te overnachten, te co-worken, toerist èn bewoner te zijn, samen met -en aan de hand van- lokale gidsen en stakeholders. Dear Hunter bracht al eerder de situatie rond de Groene Loper in kaart, de toen opgedane kennis zal nu goed van pas komen in de aansluiting van Buitengoed Geul & Maas op de stad Maastricht. De kaart die Dear Hunter nu gaat maken zal door de landschapsarchitecten die nu aan een plan voor dit gebied werken als extra onderlegger worden gebruikt, zodat ook de meest wezenlijke lokale kennis van het gebied niet over het hoofd gezien wordt. 

Nieuws

Filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul en Maas
Hier treft u diverse filmpjes gemaakt in het Buitengoed Geul & Maas Lees meer >>

Het verhaal van ... wethouder Gert-Jan Krabbendam
Wethouder Gert-Jan Krabbendam is een fanatieke fietser. Zowel voor zijn werk als voor zijn ontspanning maakt hij veel kilometers. Zakelijk fietste hij het afgelopen jaar zo’n 5.000 kilometer op zijn speedbike. In zijn vrije tijd is hij ook graag op zijn racefiets te vinden in het Heuvelland. Meer dan 3.500 kilometer legt hij af om in conditie te blijven. In dit verhaal vertelt hij over zijn zakelijke fiets-kilometers en het plezier van het buiten recreëren, maar ook over investeringen in recreatieve routes voor de toekomst. Lees meer >>

Het Buitengoed-BID en de Provinciale Statenverkiezingen
Met drie gemeenten en de Provincie als samenwerkende partners brengen verkiezingen voor een project als het Buitengoed Geul en Maas meestal roerige tijden met zich mee. Een jaar geleden waren dit de gemeenteraadsverkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn dit de verkiezingen voor Provinciale Staten. Om de belangen van het Buitengoed zo krachtig mogelijk neer te zetten en de continuïteit voor de komende vier jaar te borgen is een Bidbook opgesteld en een provinciale bijdrage gevraagd. Lees meer >>