obstakels
obstakels

Dear Hunter – onderzoek in de Tuinen van Maastricht

One-liner: “Het sleutelwoord is ‘verbinden’: nu gebeurt dit door matige infrastructuur, maar straks hopelijk door fijne routes en toegankelijke landgoederen”

Masterplan 
Als Dear Hunter hebben we de afgelopen twee maanden de Tuinen van Maastricht intensief gebruikt: we logeerden in hotels en Airbnb’s in en om het gebied, gebruikten de trein, wandelden, fietsten en werkten er. We brachten in kaart hoe wij - en de mensen die we spraken - het gebied gebruiken en hebben hier conclusies uit getrokken die nu door de ontwerpers en gemeente gebruikt worden om het masterplan te verbeteren.

In woorden en beelden
Uiteraard zijn niet alle conclusies in een paar woorden te omschrijven (we maken niet voor niets kaarten), maar we kunnen wel een tipje van de sluiter oplichten. Veel van de bevindingen hebben betrekking op infrastructuur: het doorkruisen van het gebied, de weg vinden, routes afwegen. Zó wordt het gebied nu voornamelijk gebruikt. Het is (nog?) nauwelijks verblijfsgebied, ook niet voor de werknemers van de bedrijven en hotelgasten.

Groene Loper
Wat best opvallend is (maar eigenlijk ook heel logisch): van- of naar het centrum rijd of fiets je niet via de Groene loper, maar via de Noorderbrug of Wilhelminabrug. Dat is korter, maar een stuk minder aangenaam. De verbinding met het centrum is dus door de komst van de Groene Loper niet verbeterd, of je moet er een stukje voor willen omfietsen. Hier is dus nog ruimte voor verbetering, vooral in Limmel en Nazareth.

Verbeteringen
De meeste mensen op ‘doorreis’ vanuit Bunde of Meerssen bijvoorbeeld, komen niet door de Tuinen van Maastricht maar laten ze links liggen. De meest voor de hand liggende routes, via de Mariënwaard, Fregatweg en Ankerweg, zijn (alweer) de minst aantrekkelijke. De fijnere routes, via de Beukenlaan en het park gelegen aan Teaching Hotel Bethlehem bijvoorbeeld, worden regelmatig onderbroken en sluiten niet goed aan op doorgaande routes. Ook hier is nog werk aan de winkel.

Kijken we meer in detail, dan valt bijvoorbeeld de Beukenlaan op: in potentie een belangrijke verbinding, maar onverhard en onverlicht. Dat is onpraktisch en zeker in het donker wordt voelt het niet veilig hier te wandelen of fietsen, ook daarom wordt deze (te) weinig gebruikt.  

Natuur binnen handbereik
Tenslotte is het ook belangrijk om te beseffen dat bewoners van bijvoorbeeld Amby, Rothem en Bunde mooie natuur om de hoek hebben waar veel gebruik van gemaakt wordt: het Bunderbos en Geuldal richting Valkenburg bijvoorbeeld. Waarom zouden zij de Tuinen van Maastricht bezoeken? Ook die vraag moet nog beantwoord worden.

Lees hier hun vorige artikel; https://www.buitengoedgeulmaas.nl/pagina/dearhunter 

 

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>