Het BGM gaat door!

Continuering / Doorstart Buitengoed

“Vanaf 2013 hebben we in het Buitengoed op allerlei terreinen aan de weg getimmerd. De bestaande afspraken tussen de 4 overheidspartners lopen in 2017 ten einde. Tijd om eens terug te kijken: hoe hebben we het de afgelopen jaren eigenlijk gedaan?

Om dit te kunnen beoordelen is ons werk en de bereikte resultaten recent geëvalueerd. De uitkomsten, in de vorm van een evaluatierapport, komen binnenkort beschikbaar. Het evaluatierapport wordt op onze website en de website van de betrokken gemeentes en provincie gepubliceerd.

De bevinding is dat het programma goed in de steigers staat en de komende jaren uitgebouwd kan worden. Tijdens de evaluatie hebben de ondernemers en landgoedeigenaren aangegeven graag meer betrokken te willen zijn bij het Buitengoed. Deze handschoen hebben we opgepakt. Speciaal voor dit doel organiseren we in mei 2017 een creatieve bijeenkomst. De uitnodigingen hiervoor volgen op korte termijn.

Om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan heeft de Stuurgroep op 1 februari jl. besloten het programma te verlengen tot 2022.

Voor de nieuwe periode 2018-2022 zullen we op basis van onze gebiedsvisie, een kort en krachtig programmaplan en projectenportfolio opstellen. De zoektocht naar nieuwe financiële middelen vormt een uitdaging op zich.

Het jaar 2017 zien we als overgangs- en kwartiermakersjaar.

We roepen u allemaal op ideeën, plannen en projecten voor de komende jaren aan te reiken, Op deze manier bouwen we samen aan het  “Buitengoed 2.0””.

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>