Schin op Geul
Schin op Geul

Het ene dorp is het andere niet...

Paul Van Weersch is voorzitter van de actieve dorpsraad van Schin op Geul. Zijn betrokkenheid bij de leefbaarheid in zijn dorpskern en de inspanningen om het peil te verbeteren  werkt aanstekelijk. Hij vertelt over de plannen en initiatieven in zijn gemeenschap. Over het ‘naobersjap’. Over de maatschappelijke veranderingen en uitdagingen. Hoe de instroom van nieuwe inwoners in zijn dorp de sfeer veranderen. Gepensioneerden maar ook jonge gezinnen met kinderen vinden hun weg naar Schin op Geul. Andere dorpen kennen veel minder ‘import’.

In de visie voor de komende jaren ligt de nadruk op het sociale domein. Er zijn tal van nieuwe ontwikkelingen die juist moeten worden gefaciliteerd door burgers en/of overheid. Ontwikkelingen in Schin op Geul zullen nooit tot uitbreiding leiden. Er ligt als het ware een rode grens om het dorp waar niet buiten gebouwd mag worden. De fusie van de voetbalclub met Wijlre betekent dat er een nieuwe locatie wordt gezocht met als gevolg een vrijkomend terrein. Het voetbalveld ligt in beemden (drassig) gebied en zal teruggeven worden aan de natuur. Door het verdwijnen van de basisschool in Schin op Geul  gaat het terrein in het centrum een nieuwe bestemming krijgen. Veranderingen waar goed over nagedacht moet worden. De overtuiging is gegroeid dat er verbindingen moeten worden gelegd met de rest van het gebied. Gezamenlijk het zelfde belang nastreven. Met bestuurders, ondernemers en bewoners . Waarbij alle partijen elkaar de bal toespelen en elkaar ook iets gunnen. Dat klinkt als Buitengoed Geul & Maas gedachtegoed.

Het 5-sterren landschap rond Schin op Geul moet gekoesterd worden. Toerisme speelt een steeds belangrijkere rol in dit gebied en de boeren zijn nog wat zoekende naar hun rol. Bij een aantal , nu nog actieve boerenbedrijven die in het buitengebied liggen moet worden gezocht naar herbestemming. Hierbij kan Buitengoed Geul & Maas een rol spelen. Alles begint met elkaar leren kennen en elkaar vertrouwen.  Dit soort gesprekken  zijn belangrijk. Dit is praktijkschool puur.

Het verenigingsleven is altijd erg belangrijk geweest in Schin op Geul. De fanfare, zangkoor en voetbalclub zijn misschien over hun hoogtepunt heen maar nog altijd belangrijk. Net als de heemkunde-vereniging. Er worden veel lezingen gegeven en excursies georganiseerd. Vaak ook met andere verenigingen die de liefde voor historie delen. Dit mag best collectieve Buitengoed Geul & Maas kennis worden. Instroom van verhalen bevorderen en beoordelen.

‘’Er zijn altijd en overal mensen die aan de zijlijn staan en afwachten’’ zegt Paul. ‘’Maar wij willen meedoen. Zeker als ik het enthousiasme zie bij een aantal mensen van het Buitengoed Geul & Maas. Als aanvulling op wat we zèlf aan het doen zijn. Puur vanuit de gemeenschap. We zien daarom ook uit naar de bijeenkomst in de kern Schin op Geul  op 4 april, waar Buitengoed Geul & Maas zichzelf gaat presenteren en waar we verder gaan onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. ”

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>