Dorpswijngaard Houthem

De Wijngaard en Dorpswijngaard Halte St. Gerlach: stukje Toscane in Zuid-Limburg

Wat in het vat zit verzuurt niet. Een toepasselijk gezegde als het over wijn en over wijnbouw gaat. Na vele jaren van voorbereiding is afgelopen weken op het perceel naast  het voormalige station van Houthem-St.Gerlach en tegenover de Wijngaarden van Oostwegel Collection een nieuwe Dorpswijngaard aangelegd.  De hagen, grasland en wijnstokken zijn begin mei aangeplant en in de loop van deze zomer volgen de palen, draden en verdere inrichting van de wijngaard. De ambitie is om van het perceel en het gebied een stukje “Toscane” te maken. Een unieke plek waar vanaf nu de treinen door de wijnvelden rijden.

Regionale wijn met een bijdrage van het Buitengoed
De initiatiefnemers van het plan zijn Marco van der Wal, tevens eigenaar van het uit 1903 stammende voormalige stationsgebouw van Houthem-St. Gerlach dat in 2014 is omgebouwd tot vakantiewoning, en de Stichting Wij Houthem St. Gerlach, de voormalige dorpsraad. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Buitengoed Geul & Maas en LEADER.De Dorpswijngaard is vernoemd naar het dorp, de heilige Gerlachus en het naastgelegen voormalige historische stationsgebouw “Halte St. Gerlach” en omvat ca. ruim 750 wijnstokken van de soorten “Johanniter” en “Souvignier Gris”. In de aanleg en de productie van de witte wijnen wordt intensief samengewerkt met Wijngoed Fromberg uit Ubachsberg. Ambachtelijke, regionale wijnboeren, verankerd in het Heuvelland, die al sinds vele jaren mooie, eerlijke en zuivere wijnen produceren.

Samenwerking
In de aanleg en de exploitatie van deze bijzondere kleinschalige wijngaard Halte St. Gerlach wordt door de eigenaar samengewerkt met omwonenden, buren en vrijwilligers. Bijzonder is dat omwonenden en alle wijnliefhebbers zelf “wijnboer kunnen worden” door adoptie van een of meerdere wijnstokken in de wijngaard. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ambitie om de wijngaard ook een verzamelpunt voor het dorp te laten zijn. Naast de wijngaard zelf wordt in het gebied tussen de wijngaard en het spoor een kleine beleefweide ingericht waar gewandeld kan worden en waar mensen kunnen zitten en genieten van de Wijngaard en het prachtige landschap.

Meer informatie over het Project Dorpswijngaard Halte St. Gerlach kunt u ontvangen via haltesg@gmail.com

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>