Eburonenpark

Facelift voor Eburonenpark Meerssen

De gemeente Meerssen ontving vanuit Buurtnetwerk Rothem het verzoek het parkje tussen de Eburonenstraat en de Klinkenberg en het pleintje tussen de flats aan de Eburonenstraat een facelift te geven. In dit plangebied wordt ook meteen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe speelvoorziening.

Werksessies
Op 16 april heeft een eerste ateliersessie plaatsgevonden over de herinrichting met werkgroepleden, vertegenwoordigers van de gemeente en Bureau Verbeek.Tijdens deze eerste sessie hebben de aanwezigen een wandeling in de buurt gemaakt, waarbij iedereen goed heeft kunnen rondkijken en met ideeën kwam. Het eerste schetsontwerp wordt nu uitgewerkt door Bureau Verbeek (landschapsarchitectuur/ecologie/stedelijk ontwerp).Op 21 mei was het vervolgoverleg met de werkgroep en werd het schetsontwerp besproken. Buitengoed Geul & Maas heeft een bijdrage van €5.000 verleend in de opdracht voor deze participatieve opzet bij de ontwikkeling van dit groengebied langs de Verbindingsas Buitengoed Geul & Maas.

Nieuws

Het verhaal van...Buitengoed Geul & Maas gaat 'naar buiten'!
De afgelopen jaren is er iets heel bijzonders gegroeid in een prachtig deel van Zuid-Limburg: het Buitengoed Geul & Maas. Wat begon als een ambitie en droom van de Provincie Limburg en de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht om van de gemeente-overstijgende landgoederenzone een nieuwe herkenbare identiteit en economisch krachtig gebied te maken, is uitgegroeid tot een nieuw fenomeen dat leeft bij ondernemers en bevolking.Lees meer >>

Start project 'Valkenburg Ontwikkelt Oost'
Begin juli zijn de kaartenmakers van Dear Hunter gestart met een onderzoek in Valkenburg Oost. Marlies Vermeulen en Remy Kroese van Dear Hunter verblijven hiervoor twee maanden in twee containers op het Walramplein. Door zelf op de plek aanwezig te zijn, kunnen zij de lokale opgaves bestuderen en in kaart brengen. Lees meer >>

Revitalisering Rothem
Na de zomer start gemeente Meerssen in Rothem met de realisatie van het recreatieve overstappunt Witte Hoek en met een stuk van de Verbindings-as BGM op de Klinkenberg (vanaf de rotonde tot aan het Eburonenpark). Ook wordt het Eburonenpark heringericht als groene rust- en ontmoetingsplek aan de Verbindings-as en als speeltuin voor de jeugd van Rothem. Hierbij wordt een link gelegd naar de Romeinse historie en de Via Belgica die vermoedelijk onder de weg Klinkenberg ligt.Lees meer >>