Eiland in de Geul

Plannen voor Eiland in de Geul in Meerssen

Vorig jaar op 7 juni zijn ondernemers en organisaties van de hotspot Eiland in de Geul samen gekomen bij de Hoeve Klinkenberg om te praten over de kansen ze zien voor het gebied. Op 31 januari hebben de betrokken partijen een voorstel gepresenteerd aan het college van B&W van Meerssen. In de tussenliggende periode is de eerste fase van de cascorestauratie van Hoeve Klinkenberg door bouwbedrijf Lemmens gereed gekomen, is door provincie Limburg subsidie verleend voor de cascorestauratie van het complex Groote Molen, is de samenwerking tussen Vereniging Zwembad Meerssen en TEN verbreed en is de communicatie en samenwerking met de gemeente verbeterd. Het college van B&W van Meerssen heeft op 19 maart besloten dit proces met de partijen in het gebied verder door te zetten om zo verder invulling te geven aan de herontwikkeling van het gebied. Belangrijke thema’s zijn de energietransitie, sport en recreatie, groen en natuur, water en de herbestemming van erfgoed.

Geslaagde werksessie   
Samen met medewerkers van de gemeente is op 2 mei bij tennis- en fitnesscentrum TEN aan de Molenveldweg verder nagedacht over de samenwerking en het concreet oppakken van projecten binnen het gebied. De aanwezigen hebben een aantal concrete vraagstukken en voorstellen voor parkeren, energieopwekking, verbreding van de sport- en recreatievoorzieningen, hekwerken en groenstructuren besproken en van oplossingsrichtingen voorzien. Deze oplossingen worden de komende tijd verder uitgewerkt in een gezamenlijk plan. Daarnaast zal gekeken worden met welke zaken op korte termijn al gestart kan worden. We kijken terug op een geslaagde sessie!

Nieuws

Laatste nieuwsbrief 'oude stijl'
In de nieuwsbrief van juli en via onze Facebookpagina hebben wij al gecommuniceerd dat het Buitengoed Geul & Maas een ‘nieuw jasje’ krijgt per 2021. Het Buitengoed wordt overgedragen aan enthousiaste ondernemers en betrokkenen in het gebied zelf. Lees meer >>

Landgoed Villa Kanjel in glorie hersteld in het Buitengoed Geul & Maas
Danielle Arends weet nog goed hoe het voelde toen zij voor de eerste keer het landgoed Villa Kanjel betrad: ‘Toen we op 30 september 2017 voor het eerst over het landgoed Villa Kanjel liepen, wisten we meteen: dit zou een prachtige plek zijn voor een echt gezinshotel. Een plek waar mensen met kinderen graag neerstrijken na een dagje winkelen in Maastricht of recreëren in het Buitengoed Geul & Maas. Mooie grote familiekamers, maar ook dat park, waar kinderen voor, tijdens en na het eten lekker buiten kunnen spelen. Met een grote speeltuin en een fijn terras waar ook Maastrichtenaren lekker koffie kunnen drinken en een hapje eten, terwijl de kinderen zich vermaken.’Lees meer >>

La Grande Suisse: een verbinding tussen heden en verleden...
Sinds oktober 2020 is de landgoederenzone in het Zuid-Limburgse Heuvelland een nieuwe aanwinst rijker: La Grande Suisse, crematorium met uitvaartcentrum in Maastricht. De afgelopen jaren zijn de landgoederen in Buitengoed Geul & Maas opnieuw aan elkaar verbonden, vergroend en tot bloei gekomen. Culturele erfgoederen hebben een herbestemming gekregen en oude glorie wordt hersteld. Lees meer >>